133 Галузеве машинобудування

Бакалавр

ОПП “Робототехнічні та мехатронні системи галузі”

Інформатика
Вступ до спеціальності
Мікропроцесорні пристрої і системи керування
Робототехнічні та інтелектуальні мехатронні пристрої і системи

ОПП “Машини та апарати легкої промисловості”

Системи автоматизованого проектування в галузі

Магістр

ОПП “Машини та апарати легкої промисловості”

Вимірювальні прилади та методи вимірювань
Автоматичне та комп’ютерне керування мехатронними системами
Автоматизація виробництв галузі
Інженерне проєктування обладнання галузі
Комп’ютерні методи інженерних розрахунків
Експлуатація, обслуговування та надійність машин, робототехнічних та мехатронних систем

Доктор філософії

ОНП “Галузеве машинобудування”

Обов’язкові компоненти

Філософія науки
Інформаційні технології в наукових дослідженнях
Управління науковими проектами
Педагогічна майстерність
Педагогічна практика
Іноземна мова за академічним спрямуванням
Іноземна мова іншомовна комунікація
Новітнє обладнання галузі
Сучасні методи теоретично-експериментальних досліджень
Наукові та інженерні методи проектування обладнання галузі
Інноваційні, енерго- та ресурсозберігаючі технології галузі

Вибіркові компоненти

Вимірювальні прилади та методи
Інженерія поверхні
Методика підготовки наукових праць
Мехатронні виробничі системи та робототехніка
Прикладні комп’ютерні технології в галузі