133 Галузеве машинобудування

Спеціальність 133 “ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ” Освітня програма – Робототехнічні та

мехатронні системи галузі

Форми навчання – денна; заочна. Освітні рівні – бакалавр, магістр.

 Сфера діяльності випускника: – підприємства з виробництва, експлуатації та ремонту мехатронних та робототехнічних систем в галузі легкої промисловості, офісної та побутової техніки тощо; – підприємства з проектування, виготовленнята реалізації інтелектуальних пристроїв; – малі та середні підприємства легкої промисловості та сфери послуг; – науково-дослідні лабораторії ВНЗ, коледжів, технікумів.

Посади, які можуть займати випускники спеціальності: – керівник виробничого підрозділу в промисловості та побутовому обслуговуванні, головний фахівець; – інженер-конструктор, інженер з механізації та автоматизації виробництва; – інженер з впровадження нової техніки та технології; – інженер з управління та обслуговування систем; – науковий співробітник, викладач вищого навчального закладу.

У процесі навчання студенти опановують: фундаментальну підготовку за сучасними комп’ютерними технологіями: інформатика; сучасні мови програмування; пакети прикладних програм; системи автоматизованого проектування; комп’ютерне управління мехатронними системами; комп’ютерне моделювання; автоматизація проектування машин та мехатронних та робототехнічних систем; за спеціальним дисциплінам: електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка; електроприводи мехатронних та робототехнічних систем; основи мехатроніки та робототехніки; мікропроцесорні засоби мехатронних та робототехнічних систем; теорія автоматичного керування; механічна технологія та обладнання підприємств; технологічні процеси та обладнання трикотажних виробництв; машини, апарати та мехатронні системи легкої промисловості; побутові машини та прилади; експлуатація та обслуговування машин і мехатронних систем; інженерне проектування машин та мехатронних систем; автоматизація виробництв галузі; монтаж, експлуатація та ремонт обладнання та мехатронних систем.

Особливості підготовки фахівців

 Під час навчання студенти приймають участь: всеукраїнських олімпіадах з мехатроніки та робототехніки; конкурсі студентських робіт з технологій проектування та розробки засобів вимірювальної техніки корпорації “National Instruments”; всеукраїнських конкурсах студентських робіт; студентських наукових конференціях.

Підготовку спеціалістів кафедра проводить в спеціалізованих лабораторіях: комп’ютерних та інформаційних технологій; механічної технології та обладнання підприємств; електропобутової техніки, автоматизації виробничих процесів; електричних машин та електроприводу; монтажу, експлуатації та ремонту технологічного обладнання; на базах практики, організованих на підприємствах. Лабораторні та практичні заняття із професійно орієнтованих дисциплін проводяться з використанням сучасного обладнання передових фірм “Juki”, “Siruba”, “Golden Wheel”, “Pfaff”, “Brother”, Samsung”, “LG”, “FESTO”, “National Instruments”, вишивального та в’язального обладнання з комп’ютерним керуванням фірм “Delta” і “Silver” тощо. На кафедрі працює школа інженерії та електроніки, яка створена з метою поглибленої підготовки студентів в області мехатроніки, програмування та мікропроцесорної техніки.

Контакти: завідувач кафедри Машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем: д-р техн. наук, проф. Поліщук Олег Степанович, м. Хмельницький, вул. Інститутська 5, Будинок побуту, ауд. 516. Сайт кафедри: https://maees.khmnu.edu.ua/