Вступ на базі бакалавра (магістратура)

Особливості вступної кампанії 2023 р.

для магістрів

І

Спеціальність: 141 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

Освітня програма: «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

Студенти під час навчання отримують знання та професійні навички: ефективного керування енергетичним господарством підприємства; проектування, виготовлення, ремонту, обслуговування, налагодження та експлуатації енергетичного, електромеханічного та електротехнічного обладнання; впровадження нового енергозберігаючого устаткування, матеріалів та технологій на промислових підприємствах, в енергокомпаніях та сфері побуту.

Освітні програми: «ЕЛЕКТРОПОБУТОВА ТЕХНІКА», «ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА»

Студенти під час навчання отримують знання та професійні навички з проектування, виготовлення, ремонту, обслуговування, налагодження та експлуатації електромеханічного і електротехнічного обладнання, побутової техніки та електроустаткування транспортних засобів.

Перспективи працевлаштування:

Підприємства по виробництву обладнання енергетичного, електромеханічного та електротехнічного профілю; підприємства з виробництва електроенергії, відділи енергетичного нагляду; енергорозподільчі компанії; сервісні центри з діагностики, ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів; науково-дослідницькі центри та інститути; вищі навчальні заклади та заклади фахової передвищої освіти.

Спеціальність:133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Освітня програма: «РОБОТОТЕХНІЧНІ ТА МЕХАТРОННІ СИСТЕМИ ГАЛУЗІ», «МАШИНИ ТА АПАРАТИ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ»

Студенти отримують знання та професійні навички з механіки, електроніки, програмування, робототехніки, мікропроцесорної техніки та систем автоматизації технологічних процесів.

Кафедра МАЕЕС має сучасні лабораторії з галузевого машинобудування, мехатроніки та робототехніки, автоматизації виробничих процесів, які наповненні зразками обладнання даного напряму світових фірм. Відкриті найсучасніші навчально-наукові центри всесвітньовідомих фірм швейного устаткування торгової марки Bruce та систем автоматизації та електроприводів Siemens. Також на кафедрі функціонує дахова сонячна електростанція, сучасна лабораторія відновлювальних джерел енергії і майстерня з ремонту та обслуговування різного електромеханічного та електротехнічного обладнання.

Перспективи працевлаштування:

Підприємства галузевого машинобудування легкої та електротехнічної промисловості, організації та підприємства, які вироблять та використовують робототехнічні та мехатронні системи (у автомобілебудуванні, машинобудуванні, для виробництва швейних, взуттєвих, шкіргалантерейних і текстильних виробів, побутовової техніки, електромеханіки, медичного обладнання і т.п.), станції технічного обслуговування та діагностики; науково-дослідницькі центри та інститути; вищі навчальні заклади та заклади фахової передвищої освіти.

За результатами навчання студенти отримують ступінь магістра (1,5 роки).  Форма навчання: денна, заочна. 

Підготовка фахівців здійснюється за рахунок державного замовлення (бюджетна форма – БЕЗКОШТОВНО) та за договорами з організаціями та фізичними особами (контрактна форма).

Умови вступу:

Освітній рівень МАГІСТР на базі ОР Бакалавр:

 на бюджет на основі фахового іспиту та мотиваційного листа,

 на контракт – на основі мотиваційного листа.

Переваги навчання:

– студенти бюджетної форми навчання отримують стипендію; 

– іногородні студенти забезпечуються гуртожитком;

– отримання міжнародних фахових сертифікатів провідних фірм та компаній Siemens, Festo, SolidWorks тощо.

Перелік документів для вступу у магістратуру:

  • документ, що посвідчує особу (відповідно Закону України «Про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус») та копію документа (3 шт.);
  • мотиваційний лист;
  • військово-обліковий документ для військовозобов’язаних та копію документа;
  • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • копію довідки з податкової інспекції про ідентифікаційний код (3 шт.);
  • шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см;
  • результат фахового іспиту.

Адреса кафедри:

29016 м.Хмельницький, вул.Інститутська 5,

НВК №3 (Будинок побуту) (вхід з боку стадіону), 5 поверх, ауд. 516.

☏  (096) 374 18 90; (097) 63 15 286,

e-mail: maees1969@gmail.com