141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Спеціальність 141 “ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА”

Освітня програма – Електропобутова техніка

Форми навчання – денна; заочна. Освітні рівні – бакалавр, магістр

Сфера діяльності випускника: – підприємства з проектування, виробництва, експлуатації, сервісу та збуту електромеханічного обладнання різних типів; – експлуатація та ремонт електропобутової техніки, та інших електромеханічних апаратів, машин, пристроїв та систем.

Посади, які можуть займати випускники спеціальності: – керівник науково-дослідного підрозділу з науково-технічної підготовки виробництва; – викладач спеціальних дисциплін в технікумах, коледжах та училищах; – керівник виробничого підрозділу у виробництві електропобутової техніки

У процесі навчання студенти опановують фундаментальну підготовку:

– за сучасними комп’ютерними технологіями: інформатика; сучасні мови програмування; пакети прикладних програм; системи автоматизованого проектування; основи комп’ютерних технологій; прикладна інформатика; моделювання електромеханічних систем;

– за спеціальними дисциплінами: теоретичні основи електротехніки; електроніка та мікросхемотехніка; мікропроцесорні пристрої; електричні апарати; електричні машини; спеціальні електричні машини; електропобутова техніка; теорія електроприводу; теорія автоматичного керування; ремонт, експлуатація та діагностика електропобутової техніки; проектування вузлів електропобутової техніки.

Особливості підготовки спеціалістів

 Після другого курсу студенти мають змогу навчатись на військовій кафедрі. Під час навчання, починаючи з четвертого курсу, студенти можуть навчатись на іншому напрямку підготовки та отримати другу вищу освіту. Студенти також можуть додатково отримати європейську кваліфікацію внутрішнього аудитора системи управління якістю відповідно міжнародних стандартів ISO 9000, підтверджену європейським сертифікатом.

Студенти під час навчання мають змогу отримати міжнародний сертифікат SolidWorks.

 Крім того отримують робочу професію слюсаря з ремонту сучасної електропобутової техніки.

На кафедрі працює майстерня з ремонту та обслуговування різного електромеханічного обладнання та спеціалізована лабораторія для розробки і дослідження нових зразків обладнання цього напряму.

Контакти: завідувач кафедри Машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем: д-р техн. наук, проф. Поліщук Олег Степанович, м. Хмельницький, вул. Інститутська 5, Будинок побуту, ауд. 516, Сайт кафедри: https://maees.khmnu.edu.ua/

Спеціальність 141 “ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА

ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА”

Освітня програма – Енергетичний менеджмент

Форми навчання – денна, заочна. Освітній рівень – бакалавр.

Сфера діяльності випускника: – підприємства з проектування, виробництва, експлуатації, сервісу та збуту електромеханічного обладнання різних типів; – підприємства з проектування, виготовлення та реалізації мехатронних систем та інтелектуальних пристроїв; – розподільчі енергокомпанії і служба енергонагляду; – науково-дослідні лабораторії вищих навчальних закладів, коледжів, технікумів.

Посади, які можуть займати випускники спеціальності: – головний енергетик, – технік з експлуатації установок нетрадиційних видів енергії, – фахівець з експлуатації електричних станцій, енергетичних установок та мереж; – фахівець з енергетичного менеджменту; – експерт-консультант із енергозбереження та енергоефективності; – державний інспектор з енергетичного нагляду

 У процесі навчання студенти отримають фундаментальну підготовку:

– за сучасними комп’ютерними технологіями: обчислювальна техніка та мови програмування, пакети прикладних програм, комп’ютерні технології в енергетиці;

– за спеціальними технічними дисциплінами: теоретичні основи електротехніки; основи релейного захисту та автоматизації енергосистем, електричні машини, електричні системи та мережі, електрична частина станцій та підстанцій, нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії, мікропроцесорні пристрої і системи керування, електро-, тепло-, водо- та газопос

– за спеціальними економічними дисциплінами: енергетичний менеджмент, маркетинг та ціноутворення на ринках енергії, енергетичний аудит, економіка та менеджмент енерговикористання, методи енергетичного аналізу в системах енергопостачання тощо.

Особливості підготовки спеціалістів

Після другого курсу студенти мають змогу навчатись на військовій кафедрі. Під час навчання, починаючи з четвертого курсу, студенти можуть навчатись на іншому напрямку підготовки та отримати другу вищу освіту. Студенти також можуть додатково отримати європейську кваліфікацію внутрішнього аудитора системи управління якістю відповідно міжнародних стандартів ISO 9000, підтверджену європейським сертифікатом.

На кафедрі машин та апаратів функціонує сучасна лабораторія альтернативних джерел енергії з комплексом малої сонячної електростанції, яка забезпечує потреби кафедри електроенергією.

 Контакти: завідувач кафедри Машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем: д-р техн. наук, проф. Поліщук Олег Степанович, м. Хмельницький, вул. Інститутська 5, Будинок побуту, ауд. 516. Сайт кафедри: https://maees.khmnu.edu.ua/