Наукова діяльність студентів

Однією із важливих складових науково-дослідної роботи кафедри є студентська науково-дослідна робота, яка проводиться в наукових гуртках та проблемних групах, навчально-науково-виробничих центрах, при виконанні держдоговірних і держбюджетних НДР.

Результати цієї роботи відображені у виступах на конференціях, публікаціях, патентах, підтверджені перемогами на олімпіадах і конкурсах.

За всі роки існування кафедри студентами зроблено понад 54 доповіді на факультетській конференції та 78 доповідей на всеукраїнських та міжнародних конференціях.

В 1976 році студентом Фетіщенко В.Ф. під керівництвом викладача Сунцова В.А. отримано перше на кафедрі авторське свідоцтво на винахід № 549537 “Пральна машина”.

Студент Корсун С. нагороджений дипломом І-го ступеня за роботу «Розробка пристрою керування кроковими двигунами» на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за 2009 -2010 н. р. (31.03.2010 р. м. Кременчук). Робота студента Паламарчука В. “Модель холодильника” брала участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з розділу «Побутові машини та прилади», що проходив у Київському національному університеті технології та дизайну і була нагороджена дипломом ІІ-го ступеня ( 2011 р.). Студент Корсун С. брав участь в VI-тій олімпіаді по програмуванню в LABVIEW (м. Москва, Росія) 2011 р.

Студенти кафедри Пасатюк В., Бабій Д., Зозуляк Ю. взяли участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді серед ВНЗ VI рівня акредитації за спеціальністю «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування» 2011-2012 – н. р. в м. Луцьк, 12.04.2012 р., де посіли ІІ-ге командне місце. Студент Бабій Д., крім того, нагороджений дипломом ІІ-го ступеня як переможець олімпіади.

Команда студентів кафедри брала участь у Всеукраїнській олімпіаді “Механотроніка в машинобудуванні” 16-19 листопада 2011р., що проходила в НТУ КПІ. (Студенти Зябліцев Л., Литвинов А., Акімов В.). Роботи студентів Шашенка А. та Максимчука В. взяли участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за 2011 -2012 н.р. з розділу «Легка промисловість» у Київському національному університеті технології та дизайну. Робота Максимчука В. «Розробка конструкції машини для вистьобування ковдр» нагороджена дипломом ІІІ-го ступеня

Команди студентів кафедри щорічно приймають участь у міжнародних та всеукраїнських студентських олімпіадах серед вищих навчальних закладів, зокрема: «Мехатроніка в машинобудуванні» (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»); «Програмування в LabView» .

17-те квітня 2015 року в Київському національному університеті технології та дизайну проходила Всеукраїнська студентська олімпіада серед ВНЗ IV рівня акредитації зі спеціальності «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування». Команду Хмельницького національного університету представляли студенти кафедри машин і апаратів, а саме: Антонюк Андрій (гр.МБс-13-2); Данко Василь (гр.МБс-13-2); Гаманчук Михайло (МБ-12-1); Зінчук Олександр (МБ-12-1). Керівник професор кафедри машин та апаратів Кармаліта А. К. Переможцем Всеукраїнської студентської олімпіади став студент гр. МБс-13-2 Антонюк Андрій.

21 – 22 квітня 2016 року на базі Київського національного університету технологій та дизайну пройшла Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування», де І місце здобув студент кафедри машин та апаратів Гаманчук Михайло.

21 – 25 листопада 2017 року відповідно до наказу №1156 МОН України у НТУ України “Київському політехнічному інституті ім. Ігоря Сікорського” відбулася Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності “Механотроніка в машинобудуванні” в якій студент кафедри Олександр Литвинов, під керівництвом доцента Онофрійчук В.І.  став кращим в особистому заліку.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 09.12.2016 р. № 1495 Хмельницький національний університет визначений базовим для проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування» та проведенням її 25–27 квітня 2018 р. на базі кафедри машин та апаратів Хмельницького національного університету, де команда студентів ХНУ посіла перше місце.

Для більш змістовної і якісної наукової роботи студентів, при кафедрі створені наукові гуртки та школи: школа «Інженерії та програмування»; гуртки «Школа винахідників», «Молодий дослідник», «Програмування мікроконтролерів для побутових машин та приладів», «Комп’ютерне моделювання машин», «Комп’ютерна грамота для майбутніх інженерів», «Технік-наладчик швейного обладнання», «Технік-наладчик взуттєвого обладнання»,  в яких займається переважна більшість студентів спеціальностей кафедри.