Обговорення освітніх програм

Робоча зустріч з обговорення освітньо-наукової програми «Галузеве машинобудування» на ТОВ «Спарк-швейне обладнання»

Круглий стіл «Нова процедура акредитації освітніх програм» з представниками Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти у Хмельницькому національному університеті

ОБГОВОРЕННЯ ПИТАНЬ ЗАПОЧАТКУВАННЯ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ» ТРЕТЬОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ» З ПРОВІДНИМИ ФАХІВЦЯМИ ТОВ «ЛІТМА»

Обговорення питання започаткування освітньо-наукової програми «Галузеве машинобудування» третього рівня вищої освіти «доктор філософії» з провідними фахівцями ТОВ «КАРАТ»

Відбувся науково-практичний семінар «Сучасні технології та обладнання у виробництві та навчальному процесі»

Громадське обговорення освітньо-професійної програми «Машини та апарати легкої промисловості»

Громадське обговорення освітньої програми «Робототехнічні та мехатронні системи галузі»

Громадське обговоренні проєктів освітніх програм рівня «магістр»: за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування», гарант С. В. Смутко та за спеціальністю 141 «Електроенерегетика, електротехніка та електромеханіка», гарант С. Л. Горященко