Анкетування

Для бакалаврів анкети можна знайти за посиланням

Для магістрів анкети можна знайти за посиланням

Для доктора філософії анкети можна знайти за посиланням

Приклади анкет можна знайти за посиланням

Результати анкетування стейкхолдерів можна знайти також за посиланнм