Подільський відкритий конкурс науково-технічних робіт учнів та студентів “Енергоефективність у промисловості, сільському, міському та домашньому господарствах”

Подільський відкритий конкурс науково-технічних робіт учнів та студентів «Енергоефективність у промисловості, сільському, міському та домашньому господарствах»

16-17 квітня 2019 року

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ
У конкурсі можуть брати участь учні, студенти та їх творчі колективи (не більше 3 осіб). Керівником роботи може бути лише один представник навчального закладу, в якому навчаються автори.

КОНКУРС ПРОВОДИТЬСЯ У ДВОХ СЕКЦІЯХ:
– секція «Вища та професійна (професійно-технічна) освіта» – для студентів вищих навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації;
– секція «Загальна середня та позашкільна освіта» – для учнів середніх шкіл та учасників творчих гуртків позашкільних закладів освіти.

КОНКУРС ПРОВОДИТЬСЯ У ДВА ТУРИ. ПЕРШИЙ ТУР КОНКУРСУ ПРОВОДИТЬСЯ ЗАОЧНО.
Для участі у ньому учасники мають надіслати власні роботи відповідно до обраної секції:
– секція «Вища та професійна (професійно-технічна) освіта». Поштова адреса: 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, Хмельницький національний університет, кафедра машин і апаратів, електромеханічних та енергетич-них систем, тел. 097 6721369.
– секція «Загальна середня та позашкільна освіта» Поштова адреса: 29000 м. Хмельницький, вулиця Проскурівська, 83, Хмельницький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді, відділ науково-технічної творчості, тел. 0382 658-995.

Переможці першого туру приймають участь у другому турі конкурсу.

ДРУГИЙ ТУР КОНКУРСУ ПРОХОДИТЬ ОЧНО 16-17 квітня 2019 року
Базовим закладом проведення конкурсу є Хмельницький національний універси-тет, кафедра машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем.
Адреса кафедри: м. Хмельницький, вулиця Інститутська, 5, Навчально-виробничий корпус №3 ХНУ (будинок побуту, вхід з двору, з боку стадіону), 5 поверх, аудиторія 516. Сайт кафедри: http://ma.khnu.km.ua/

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ КОНКУРСУ
Від кожного навчального закладу на конкурс може подаватися не обмежена кіль-кість наукових робіт. Подані роботи повинні бути закінченими науково-дослідними або технічними розробками виконаними самими учнями та студентами і мають відображати результа-ти самостійно проведених ними досліджень чи оригінальних технічних рішень з акту-альних питань енергозбереження у будь – якій галузі виробництва, сільського госпо-дарства в побуті чи навчальному процесі. Автори – Переможці другого туру будуть нагороджені відповідними грамотами Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної Державної адміністрації.

Результати проведення

На базі кафедрі машин та апаратів, електромеханічних та енергетичних систем (МАЕЕС) Хмельницького національного університету пройшов другий етап Подільського відкритого конкурсу «Енергоефективність у промисловості, сільському, міському та домашньому господарствах». У заході при-йняли участь учні шкіл, позашкільних гуртків технічної творчості, професійно-технічних та вищих навчальних закладів.

Протягом двох днів члени поважного журі конкурсу розглядали та оці-нювали доробки школярів та студентів. Очолював журі директор МП «Еко-Альт», що спеціалізується на монтажі систем опалення, каналізації, водопо-стачання та водовідведення, а також впровадження альтернативних джерел енергії, Каретний Сергій Васильович. У складі журі конкурсу працювали: О.Поліщук – кандидат технічних наук, завідувач кафедри МАЕЕС; І.Наумчук – методист відділу науково-дослідної роботи з обдарованою молоддю «Мала академія наук»; С.Фіярська – начальник відділу професійної освіти та вихов-ної роботи управління професійної освіти та ресурсного забезпечення Департаменту освіти і науки облдержадміністрації; Н.Плеканець – завідувач відділу енергоменеджменту Хмельницької міської ради; О.Альльонов – директор Новоушицького коледжу Подільського державного аграрно-технічного уні-верситету, викладач вищої категорії; О.Вишинський – голова циклової комісії електромеханічних дисциплін Кам’янець-Подільського індустріального ко-леджу; О.Гаврилюк – директор Хмельницького ВПУ №25, кандидат педагогічних наук; А.Розквас – директор Хмельницького професійного ліцею елект-роніки; С.Кушнір – відомий громадський активіст, менеджер проектів в Аге-нція Сталого Розвитку «АСТАР».

Учасники конкурсу представили цікаві розробки в галузях сонячної та вітрової енергетики, систем накопичення та перетворення енергії, екології та раціонального використання природних ресурсів.

Розробки володарів гран-прі конкурсу Юлії Пізнюр та Дениса Коваля

За результатами конкурсу автори робіт були нагороджені відповідними дипломами від Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної держав-ної адміністрації та цінними подарунками від МП «ЕкоАльт», що виступило генеральним спонсором конкурсу. Дипломи призерам конкурсу вручив перший проректор університету М.П.Войнаренко.