Акредитація

ОНП “Галузеве машинобудування”

Освітньо-наукова програма “Галузеве машинобудування”

Матеріально-технічна база ОНП “Галузеве машинобудування”

Рецензії на ОНП “Галузеве машинобудування”

Відомості про самооцінювання освітньої програми

Наказ про призначення експертної групи

Програма роботи експертної групи під час проведення дистанційної акредитаційної експертизи

Залучення до аудиторних занять професіоналів-практиків

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ПРОФЕСОРА ФРАНЦІШЕКА БРОМБЕРЕКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Лекція стейкхолдера ТОВ «СПАРК-швейне обладнання» для здобувачів рівнів бакалавра, магістра, доктора філософії

Лекція професіоналів – практиків ТОВ «ШВЕЙМАШ» та ТОВ «СПАРК-ШВЕЙНЕ ОБЛАДНАННЯ» для здобувачів вищої освіти рівнів бакалавра, магістра, доктора філософії

Відкрита лекція професора Ремігіуша Грохала для студентів та викладачів

ЗУСТРІЧ ВИКЛАДАЧІВ ТА СТУДЕНТІВ КАФЕДРИ МАШИН І АПАРАТІВ, ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ ІЗ МЕНЕДЖМЕНТОМ КОМПАНІЇ «КЕРНЕЛ»

Співпраця кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем ХНУ З компанією «DACPOL» (Польща)

Генеральний директор компанії «PRECITOOL-OST» Яцек Сієх відвідав кафедру машин і апаратів ХНУ

Польська делегація Природничо-Технологічного університету м. Бидгощ (Польща) в стінах кафедри машин та апаратів

Лекція від представників «NEXUM Consulting Finansowo – Energetyczny» (Польща)

Співпраця з стейкхолдерами

Робоча зустріч з обговорення освітньо-наукової програми «Галузеве машинобудування» на ТОВ «Спарк-швейне обладнання»

ОБГОВОРЕННЯ ПИТАНЬ ЗАПОЧАТКУВАННЯ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ» ТРЕТЬОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ» З ПРОВІДНИМИ ФАХІВЦЯМИ ТОВ «ЛІТМА»

Обговорення питання започаткування освітньо-наукової програми «Галузеве машинобудування» третього рівня вищої освіти «доктор філософії» з провідними фахівцями ТОВ «КАРАТ»

Участь делегації Хмельницького національного університету В українсько-киргизькому галузевому бізнес-форумі З легкої промисловості

ВЧЕНІ КАФЕДРИ МАЕЕС В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ТА АТЕСТАЦІЇ НАУКОВИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ