Доктор філософії

Якщо у Вас є зауваження, пропозиції, побажання щодо вдосконалення освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти, скористайтесь формою, надсилайте лист на електронну адресу кафедри: maees1969@gmail.com або на email гаранта.

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування


Назва освітньо-наукової програми: Галузеве машинобудування (2019)

Назва освітньо-наукової програми: Галузеве машинобудування (2016)

Навчальний план 2019

Навчальний план 2016

Інформаційний пакет описів обов’язкових дисциплін

Силабуси обов’язкових дисциплін

Пропозиції та зауваження надсилати на Email гаранта:
Гарант ОНП: Поліщук Олег Степанович
Email: opolishchuk71@gmail.com