Технічна творчість

Кафедра МАЕЕС Хмельницького національного університету здійснює видавництво
збірника наукових праць «Технічна творчість»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ
Збірник наукових праць «Технічна творчість»

Напрями:
1.Мехатроніка і робототехніка
2.Устаткування, машини і апарати
3.Технологічні процеси виробництва виробів
4.Проблеми матеріалознавства
5.Економіка і енергозбереження
6.Інформаційні технології проектування
7.Педагогічні проблеми вищої школи

Матеріали збірника №1 за 2016 рік можна скачати тут

Матеріали збірника №2 за 2016 рік можна скачати тут

Матеріали збірника №3 за 2018 рік можна скачати тут

Матеріали збірника №4 за 2021 рік можна скачати тут

Матеріали збірника №5 за 2022 рік можна скачати тут

Матеріали збірника №6 за 2023 рік можна скачати тут

Матеріали збірника №7 за 2023 рік можна скачати тут

Редакційна колегія:
Голова: Скиба М. Є. – д.т.н., проф. член-кореспондент НАПНУ
Співголова: Радкевич В.О. – д.п.н., проф., член-кореспондент НАПНУ
Заступник голови: Поліщук О. С. – д.т.н., проф.
Відповідальний секретар: Романець Т.П. – к.т.н.,доц.
Технічний редактор: Горященко С.Л. – к.т.н., доц
                                   Лісевич С.П. – старш. викл.

Члени редакційної колегії:
Бонек М. д.т.н. (Польща), Бромберек Ф. д.т.н. (Польща), Бурмістенков О.П. д.т.н., Гергель М. д.т.н. (Польща), Гордєєв А.І. д.т.н., Диха О.В. д.т.н., Драпак Г.М. к.т.н., Защепкіна Н.М. д.т.н., Злотенко Б.М. д.т.н., Калда Г.С. д.т.н., Мазуркевич А. д.т.н. (Польща), Майдан П.С. к.т.н., Мартинюк А.В. к.т.н., Матушевський М. д.т.н. (Польща), Мілих В.І. д.т.н., Місяць В.П. д.т.н., Мусял Я. д.т.н. (Польща), Неймак В.С. к.т.н., Олександренко В.П. д.т.н., Орловський Б.В. д.т.н., Панасюк І.В. д.т.н., Пуць В.С. к.т.н., Синюк О.М. д.т.н., Смутко С.В. к.т.н., Снядковський М. д.т.н. (Польща), Танські Т. д.т.н. (Польща), Ткачук В.П. к.т.н., Троціковський Т. д.т.н. Польща, Чорний О.П. д.т.н.

Вимоги до публікації тут