Спеціальності

Студенти факультету інженерії, транспорту та архітектури,

в склад якого входить випускова кафедра Машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем (МАЕЕС), навчаються за програмами, основою яких є наскрізна комп’ютерна підготовка з вивченням програмних продуктів: SolidWorks 2021/2022 (щорічно факультет отримує 500 студентських оновлених ліцензій для роботи на домашніх ПК); CAMWorks 2022 (автоматизоване створення програм для верстатів з ЧПК); PTC Mathcad (автоматизація проведення математичних розрахунків будь-якої складності); Intermech для SolidWorks (автоматизація конструкторсько-технологічної підготовки виробництва); Impact (моделювання складних динамічних систем); LabView (система для збору та обробки експериментальних даних, керування технічними об’єктами); Matlab (прикладні програми для виконання технічних обчислень); AutoCAD, ArchiCAD, Autodesk Revit (системи автоматизованого проєктування архітектурно-будівельних конструкцій, побудови тривимірних графічних об’єктів). Заняття проводяться у спеціалізованих лабораторіях, дисплейних класах, мультимедійних лекційних аудиторіях.

 Відповідно до домовленостей з корпорацією SolidWorks (США), наш університет з 2009 року має міжнародний статус Authorized CSWA Provider – провайдер з прийому офіційних сертифікаційних екзаменів SolidWorks (поки що в Україні тільки два таких центри). На базі центру SolidWorks, що створений на кафедрі галузевого машинобудування та агроінженерії, проводяться екзамени для отримання офіційногосертифікату рівня Certified SolidWorks Associate для студентів та викладачів не лише нашого факультету, а й інших університетів, як українських так і закордонних. Отримані сертифікати визнаються у 72 країнах світу. Крім цього, університет є також першим і поки що єдиним в Україні, якому надано право надавати ліцензійні версії САПР SolidWorks студентам та викладачам для роботи на домашніх комп’ютерах. Це є дуже важливим з точки зору забезпечення студентів ліцензійним програмним забезпеченням для самостійної роботи, для курсового та дипломного проектування, оскільки значна частина цієї роботи проводиться саме на домашніх комп’ютерах студентів.

До інших переваг факультету інженерії, транспорту та архітектури слід віднести:

 – навчання здійснюється переважно за рахунок коштів державного бюджету;

– для студентів діють програми обміну та паралельного навчання за кордоном з можливістю отримання диплому європейського зразка;

– можливість навчання на військовій кафедрі;

– всі іногородні студенти забезпечуються місцями в гуртожитку;

            – можливість отримання другої вищої освіти в скорочений термін;

 – безкоштовне вивчення другої іноземної мови (польської, німецької, англійської, французької та китайської);

– діють спортивні секції, гуртки художньої самодіяльності; – можливість реалізувати себе в студентському самоврядуванні факультету та університету;

– лабораторії кафедр забезпечені сучасним технологічним обладнанням за різними спеціальностями;

– функціонує сучасна лабораторія альтернативних джерел енергії з комплексом малої сонячної електростанції;

– студенти отримують навики прикладного програмування в галузях мікропроцесорної техніки, автоматизації процесів та мехатронних систем.

Факультет має потужний викладацький склад. У нас викладають 23 докторів наук, професорів та 69 – кандидатів наук, доцентів. Працює 10 наукових шкіл. З 1996 року на факультеті видається міжнародний науковий журнал “Problems of Tribology (Проблеми трибології)”.