Працювали на кафедрі

Параска
Георгій Борисович
д.т.н., професор

Воронін
Геннадій Федорович
к.т.н., доцент

Капустенський
Петро Гнатович
к.т.н., доцент

Нагорний
Павло Дем’янович
к.т.н., доцент

Черменський Герман Петрович
к.т.н., доцент

Щербань
Юрій Юрійович
д.т.н., професор

Зільберман Дмитро Морцович
старший науковий співробітник

Гуляєва Валентина Олександрівна
інженер, секретар

Сунцов Віктор Олександрович
к.т.н., доцент

Назаров
Володимир Васильович
д.т.н., професор

Алексієнко Анатолій Іванович
к.т.н., доцент

Піскорський Георгій Августинович
д.т.н., професор

Кононюк Володимир Олександрович
к.т.н., доцент

Іщук Володимир Іванович
к.т.н., доцент