Наука

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Науково-дослідна робота проводиться в напрямку розвитку фундаментальних і прикладних досліджень з використанням бюджетного і позабюджетного фінансування.

За останні 5 років опубліковано понад 100 друкованих праць з них 17 у закордонних виданнях (12 у Scopus), 55 статей у фахових виданнях, 29 тез доповідей, видано 1 підручник. 6 частин в одній колективній монографії.

Цілеспрямована винахідницька діяльність професорсько-викладацького складу дозволила запатентувати понад 30 винаходів

Співробітники кафедри беруть активну участь у роботі наукових і науково-технічних конференцій республіканського і міжнародного рівнів, а також у виставковій діяльності.

Результативність та ефективність наукових досліджень в значній мірі залежить від професорського та кваліфікаційного рівня наукових та науково-педагогічних працівників. Підготовка кадрів вищої кваліфікації здійснюється через докторантуру, аспірантуру та магістратуру, до навчання в яких проводиться відбір кандидатів із числа талановитої молоді – основного джерела поповнення і омолодження науково-педагогічного складу кафедр. До аспірантури рекомендуються студенти, які під час навчання у вузі або магістратурі показали відмінні знання та виявили здібності до наукової діяльності. До докторантури пропонуються викладачі із відповідними науковими досягненнями. На теперішній час в аспірантурі проходять підготовку 4 здобувачі.

Співробітники кафедри приймають активну учать у різних наукових заходах, зокрема проводиться щорічно міжнародній науково-технічній інтернет-конференції “Технічна творчість молоді – шлях до інноваційного розвитку держави”. За результатами роботи конференції опубліковані збірники наукових праць «Технічка творчість».

Крім того активна участь у щорічних науково-технічній конференції проф.-викладацького складу університету за підсумками НДР кафедри МАЕЕС.

Організовано та прийнято участь у щорічних науково-практичних  семінарах “Сучасні технології та обладнання у виробництві та науковому процесі”.

В рамках святкування Дня міста в Хмельницькому відбуваєьбся міжнародний фестиваль «Синтеза мистецтв». Синтеза мистецтв» – це польсько-український проект, який, поєднавши творчість різних поколінь, демонструє цікаві ідеї в мистецтві та дизайні. В рамках цього проекту також відбулася зустріч студентів і викладачів Технологічно-Природничого університету м. Бидгощ зі студентами та «викладачами кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем, де дві сторони мали можливість послухати лекції, презентації, обмінятися досвідом в області механіки, мехатроніки, електромеханіки, відновлювальних джерел енергії тощо.

У Хмельницькій торгово-промисловій палаті щорічно проходить «Форум Енергоефективності міста Хмельницького»,  який проводився в рамках Днів Сталої Енергії. Кафедра машин та апаратів також прийняла активну участь у форумі, представивши спільні роботи викладачів та студентів в області енергозбереження (міні сонячний колектор та систему повороту сонячних панелей) та робототехніки та мехатроніки (3-d принтер та сканер та роботів-маніпуляторів).

Викладачі також приймали участь у Міжнародної спеціалізованої виставки «Зброя та Безпека» яка проходила у Міжнародному виставковому центрі м Київ

Прийнято кафедрою участь у організації “Подільській науково-практичній Інтернет – конференції молодих науковців”.