Вимоги до публікацій в збірнику наукових праць “Технічна творчість”

Термін подання публікацій – до 19 грудня 2023 року.  
 
Публікації мають бути ретельно відредаговані автором і повністю підготовлені для друкування.
Обсяг матеріалів – Дві повні сторінки формату А4. Кількість співавторів не більше трьох.  
ВИМОГИ ДО оформленНЯ ПУБЛІКАЦІЙ. Шрифт – Times New Roman 12 пт (звичайний), заголовок – прописними літерами (Times New Roman, 12 пт, жирні). Міжрядковий інтервал – 1,0. Абзац – відступ 1,25. Відступ: ліворуч – 25 мм, праворуч, зверху, знизу – 20 мм Індекс УДК розміщується у верхньому лівому кутку. Посередині листа великими літерами друкується назва роботи. Праворуч від назви, під нею,  через один інтервал – ініціали та прізвища авторів (12 пт)., нижче назва закладу освіти (заклад – 12 пт курсив). Далі через рядок друкується основний текст (Times New Roman 12 пт (звичайний)). Список використаних джерел (не обов’язково) 10 пт     –
Контактний тел. з питань публікації матеріалів (096) 439 46 79 Тарас Романець  

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ АВТОРІВ!
Використання таблиць має бути мінімальним. Формат таблиці лише книжковий. Номери сторінок у тезах не проставляються. Посилання на джерела в тексті робляться у квадратних дужках відповідно до їх номера у списку літератури.
Матеріали ПРОСИМО надсилатидо 19 грудня 2023 року на електронну АДРЕСУ: romanetsta@khmnu.edu.ua
В комплекті надсилаються такі матеріали:
1.Teкст роботи (у лівому верхньому кутку титульного аркушу обов’язково вказується УДК).  
2. Інформація про авторів (Ім’я, По Батькові, Прізвище, телефон, адреса електронної пошти, місце роботи, посада, вчене звання, наукова ступінь).

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

УВАГАНадіслані матеріали рецензуються але не редагуються і будуть друкуватися в авторській редакції. Відповідно автор несе повну відповідальність за достовірність інформації поданих матеріалів