Видавнича діяльність

Журнал “Технічна творчість”

Редакційна колегія:
Голова: Скиба М. Є. – д.т.н., проф. член-кореспондент НАПНУ
Співголова: Радкевич В.О. – д.п.н., проф., член-кореспондент НАПНУ
Заступник голови: Поліщук О. С. – д.т.н., проф.
Відповідальний секретар: Романець Т.П. – к.т.н.,доц.
Технічний редактор: Горященко С.Л. – к.т.н., доц
                                   Лісевич С.П. – старш. викл.

Члени редакційної колегії:
Бонек М. д.т.н. (Польща), Бромберек Ф. д.т.н. (Польща), Бурмістенков О.П. д.т.н., Гергель М. д.т.н. (Польща), Гордєєв А.І. д.т.н., Диха О.В. д.т.н., Драпак Г.М. к.т.н., Защепкіна Н.М. д.т.н., Злотенко Б.М. д.т.н., Калда Г.С. д.т.н., Мазуркевич А. д.т.н. (Польща), Майдан П.С. к.т.н., Мартинюк А.В. к.т.н., Матушевський М. д.т.н. (Польща), Мілих В.І. д.т.н., Місяць В.П. д.т.н., Мусял Я. д.т.н. (Польща), Неймак В.С. к.т.н., Олександренко В.П. д.т.н., Орловський Б.В. д.т.н., Панасюк І.В. д.т.н., Пуць В.С. к.т.н., Синюк О.М. д.т.н., Смутко С.В. к.т.н., Снядковський М. д.т.н. (Польща), Танські Т. д.т.н. (Польща), Ткачук В.П. к.т.н., Троціковський Т. д.т.н. Польща, Чорний О.П. д.т.н.

Вимоги до публікації тут

Журнал “Вісник Хмельницького національного університету”, серія “Технічні науки”

Включено до науково-метричних баз:
Google Scholar http://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=aIUP9OYAAAAJ
Index Copernicus http://jml2012.indexcopernicus.com/passport.php?id=4538&id_lang=3
Polish Scholarly Bibliography https://pbn.nauka.gov.pl/journals/46221
CrossRef http://doi.org/10.31891/2307-5732

Головний редактор
Скиба М. Є., д.т.н., професор, заслужений працівник народної освіти України,
член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України,
професор кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем
Хмельницького національного університету

Заступник головного редактора
Синюк О. М., д.т.н., професор кафедри машин і апаратів, електромеханічних та
енергетичних систем Хмельницького національного університету

Відповідальний секретар
Горященко С. Л., к.т.н., доцент кафедри машин і апаратів, електромеханічних та
енергетичних систем Хмельницького національного університету

Члени редколегії
Технічні науки
Березненко С.М., д.т.н., Бойко Ю.М., д.т.н., Говорущенко Т.О., д.т.н., Гордєєв А.І., д.т.н., Горященко С. Л., к.т.н.,
Грабко В.В., д.т.н., Диха О.В., д.т.н., Защепкіна Н.М., д.т.н., Рубаненко О. О., д.е.н., Захаркевич О.В., д.т.н.,
Злотенко Б.М., д.т.н., Зубков А.М., д.т.н., Каплун П.В., д.т.н., Карташов В.М., д.т.н., Кичак В.М., д.т.н., Любош Хес,
д.т.н., (Чехія), Мазур М.П., д.т.н., Мандзюк І.А., д.т.н., Мартинюк В.В., д.т.н., Мельничук П.П., д.т.н., Місяць В.П., д.т.н.,
Мясіщев О.А., д.т.н., Нелін Є.А., д.т.н., Павлов С.В., д.т.н., Параска О.А., д.т.н., Рогатинський Р.М., д.т.н.,
Горошко А.В., д.т.н., Сарібекова Ю.Г., д.т.н., Семенко А.І., д.т.н., Славінська А.Л., д.т.н., Харжевський В.О., д.т.н.,
Шинкарук О.М., д.т.н., Шклярський В.І., д.т.н., Щербань Ю.Ю., д.т.н., Бубуліс Альгімантас, доктор наук (Литва),
Елсаєд Ахмед Ельнашар, доктор наук (Єгипет), Кальчиньскі Томаш, доктор наук (Польща),
Лунтовський Андрій, д.т.н. (Німеччина), Матушевський Мацей, доктор наук (Польща), Мушлевський Лукаш,
доктор наук (Польща), Мушял Януш, доктор наук (Польща), Натріашвілі Тамаз Мамієвич, д.т.н., (Грузія),
Попов Валентин, доктор природничих наук (Німеччина)

Вимоги до публікації тут