Поліщук Олег Степанович

Посада: Завідувач кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем, голова постійної комісії з ресурсного забезпечення Вченої ради університету, директор українсько-польського центру Європейської інтеграції університету

Базова вища освіта: Закінчив у 1996 р. Технологічний університет Поділля механічний факультет за спеціальністю «Машини і апарати текстильної, легкої промисловості та побутового обслуговування», кваліфікація «Інженер-механік» Закінчив Хмельницький національний університет факультет інженерної механіки за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», кваліфікація магістр

Вчене звання: Професор

У 2004 р. отримав вчене звання доцента кафедри машин і апаратів легкої промисловості, атестат доцента 02ДЦ №002200

У 2021 р. отримав вчене звання професора кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем, атестат професора АП №002580

Науковий ступінь: Доктор технічних наук

У 2019 р. захистив дисертацію у спеціалізованій вченій раді КНУТД, Київ. Наукова спеціальність – машини легкої промисловості, диплом доктора наук ДД №009092

Email: opolishchuk71@gmail.com, polischykos@khnu.km.ua

Ідентифікатори науковця:

Google Scholar: https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=I__698IAAAAJ
Open Researcher and Contributor ID: https://orcid.org/0000-0002-9764-8561
Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203956569

Галузь наукових інтересів:

 • приводи машин легкої промисловості та електромеханічних систем
 • автоматизація та роботизація галузі
 • енергетика, відновлювальні джерела енергії
 • адитивні технології, 3D-друк
 • удосконалення навчального процесу

Досвід наукової та викладацької діяльності: В Хмельницькому національному університеті працює з 2001 р. на посаді асистента, з 2002 р. – на посаді доцента кафедри «Машин і апаратів легкої промисловості», з 2002 р. по 2005 р. – на посаді заступника декана факультету інженерної механіки, з 2005 р. по 2015 р. – на посаді заступника завідувача кафедри, з 2015 р. по теперішній час – на посаді завідувача кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем

Види і результати професійної діяльності д.т.н., проф. Поліщука О.С.

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК

Місяць, В.П., Рубанка М.М., Демішонкова С.А., О.С. Поліщук. Система адаптивного керування приводом автоматичних кавових машин. / Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки, 2021. – №1. – С.151-159.

Білий Л.А., Поліщук О.С., Лісевич С.П., Поліщук А.О., Лучинський М.А. Порівняльний аналіз методів розрахунку періодичних процесів нелінійних електромеханічних систем. / Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки, 2021. – №1. – С.93-96.

Білий Л.А., Поліщук О.С., Лісевич С.П., Поліщук А.О. Ферорезонансні режими роботи синхронних машин / Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія «Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії». – Х.: НТУ «ХПІ», 2020. – №3. – С.51-56.

Zozulia P.F., Kostyuk N.O., Polishchuk O.S. The influence of geometric parameters of an extruder screw on the process of treatment of thermoplastic materials / Сolloquium-journal, 2020. – №3. – Part 2. – P.45-49.

Поліщук O.С. Розробка схем живлення і керування силовими електромеханічними ударними системами в пресовому обладнанні легкої промисловості / East European Scientific Journal, 2019. – №1. – Part 1. – P.22-28.

Bilyi L., Skyba M., Polishchuk O., Ramskyi A., Lisevych S., Sniadkowski M. The acceleration of electron and lorentz equation. Actual problem of modern science. Monograph: editer by Skyba M., Topolinski T, Musial J, Polishchuk O. Bydgoszcz, Poland,- 2019. – P.174-178.

Misiats V., Skyba M., Polishchuk O., Rubanka M., Misiats O., Musial J. Analytical study of a device for loading of pet bottles in rotary crushers Actual problem of modern science. Monograph: editer by Skyba M., Topolinski T, Musial J, Polishchuk O. Bydgoszcz, Poland, 2019. – P.234-244.

Musiał Janusz, Wilczarska Joanna, Polishchuk Oleg, Andrii Ramskyi. Expploring the effectiveness of using devices that follow the Sun. MATEC Web of Conferences. Bydgoszcz, Poland, 2019.

Muślewski Łukasz, Zinko Roman, Polishchuk Oleg. Principles of Formation of a Vehicie’s Remote Diagnostics. MATEC Web of Conferences. Bydgoszcz, Poland, 2019.

Поліщук О. С. Експериментальне дослідження процесу різання взуттєвих матеріалів / Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки, 2019. – №1. – С.17-26.

Білий Л.А., Поліщук О.С., Шпак О.Л., Лісевич С.П. Аналіз періодичних процесів електроенергетичних пристроїв на основі матриці переходу станів. Вісник НТУ “Харківський політехнічний інститут”. Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії.: Зб.наук.праць. -Харків: НТУ “ХПІ”, 2019. – №4. – С.111-116.

Зозуля П.Ф., Поліщук О.С., Неймак В.С., Поліщук А.О. Застосування технології 3D-друку у взуттєвій промисловості. Наукові нотатки. Луцький національний університет, 2019. – Випуск №67. – С.48-52.

Місяць В.П., Кулік Т.І., Поліщук О.С., Лісевич С.П. Аналітичні дослідження роботи шнекового пристрою для пресування кави /Вісник Хмельницького національного університету серія, 2018. №2. С.56-64.

В.П. Місяць, С.П. Лісевич, О.С. Поліщук, С.В. Смутко, С.І. Пундик Аналітичні дослідження приводу кухонного комбайну / Вісник Хмельницького національного університету серія: Технічні науки, Хмельницький. ХНУ, 2018. №4. С. 62-67

Поліщук О.С. Кармаліта А.К., Бурмістенков О.П. Полімерні матеріали для виробництва виробів легкої промисловості та їх фізико-механічні властивості / Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки, 2018. – №2. – С. 134-140.

Поліщук О. С. Процес передачі енергії при ударному виконанні операцій легкої промисловості / Наукові нотатки, 2018. – №63. – С. 163-171.

Поліщук О. С. Пресове обладнання з підвищеними енергетичними характеристиками для виконання операцій вирубування та перфорації деталей взуття в легкій промисловості / Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки, 2018. – №4. – С. 22-29.

Поліщук О. С. Руйнування взуттєвих та швейних матеріалів ударом / Наукові нотатки, 2018. – №64. – С. 149-158.

Поліщук О.С., Кармаліта А.К., Бурмістенков О.П. Дослідження пристрою з електромагнітним приводом для виконання операцій маркування та клеймування деталей одягу та взуття / // Вісник Херсонського національного технічного університету, 2018. – №4. – С. 277-288.

Поліщук О.С., Бурмістенков О.П., Кармаліта А.К., Солодєва Л.В. Аналіз механічних моделей і аналітичних залежностей для опису матеріалів для виробництва виробів легкої промисловості / // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Т. Шевченка, 2018. – Вип. №62. – С. 57-66.

Polishchuk O.S. The calculation of technological effort for impact perforation and parts and products marking / The journal of Almaty Technological University, 2018. – №4. – P.108-116.

Полищук O.С., Прибега Д.В., Кармалита А.К. Определение усилия перфорации отверстий в деталях обуви легкой промышленности / Сolloquium-journal, 2019. – №3. – Part 1. – P.43-48.

Polishchuk O., Burmistenkov O., Pyshcheniuk N., Matuszewski M. The increase of efficiency of metal fittings installing operation in light industry products / Postępy w inżynierii mechanicznej. Czasopismo naukowo-techniczne, 2018. – №11(6). – S.53-66.

M. Matuszewski,  I.L. Oborski,  O. Polishchuk, M. Styp-rekowski Rozwój obrabiarek skrawających – aktualne trendy. Obróbka Metalu. Kwartalnik naukowo-techniczny, 2018. – №1. – S.11-17.

Polishchuk O., Polishchuk A., Pyshcheniuk N. Device with two-coordinate movement system for impact perforation and marking of parts and products. Projektowanie Mechatroniczne Zagadnienia Wybrane. Praca zbiorowa pod redakcją Michała Mańka/ AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2018. – S.219-226.

Yakymchuk D., Dzyundzya O., Burak V., Shvets I., Shvets Yu., Myrhorodska N., Polishchuk O., Karneyenka D., Krasner S.. Economic efficiency of textile materials cutting designer costumes of hospitality facilities / Fibres and Textiles, 2018. – №4. – P.90-93.

Landowski, B., Mušlewski, L., Pajł K, M., Polishchuk, O. Method for initial assessment of unit costs of public city transport means operation. MATEC Web of Conferences, 2018.

Mušlewski L., Knopik L., Landowski B., Polishchuk O. Analysis of assessment criteria for selected systems of transport means operation. MATEC Web of Conferences, 2018.

П.Ф. Зозуля, О.С. Поліщук, В.П. Місяць. Математичне визначення геометричних параметрів шнекового обладнання для переробки полімерів в легкій промисловості. // Вісник Херсонського національного технічного університету. Серія : Технічні науки. – 2018. – № 4 С.44-53.

Зозуля П.Ф., Поліщук О.С., Поліщук А.О. Перспективи застосування 3D-друку в легкій промисловості / // Вісник Хмельницького національного університету, – 2017. – №4. – С.102-104.

Поліщук О.С., Зозуля П.Ф., Поліщук А.О. Узагальнена класифікація філаментів для 3D-друку / // Вісник Хмельницького національного університету, – 2017. – №6. – С.51-59.

Данко В.М., Смутко С.В., Поліщук О.С. Розробка конструкції трекерної системи для сонячних панелей/ Вісник Хмельницького національного університету, 2017. – №1. – С. 232-235.

Неймак В.С., Поліщук О.С., Воронін Г.Ф., Романець Т.П. Числові дослідження зубчасто-важільного механізму приводу пазових голок основов’язальних машин за допомогою пакету ПРАНС-ПК / Вісник Хмельницького національного університету, 2017. –  №1. – С.10-13.

Zozulia P., Pyshcheniuk N., Skyba M., Polishchuk O., Malec M. General classification of 3D printing. Analytical study of a device for loading of pet bottles in rotary crushers. Actual problem of modern science. Monograph: editer by Musial J., Polishchuk O., Sorokatyi R. Bydgoszcz, Poland, – 2017. – P.413-421.

Kruszelnicka W., Mroziński A., Polishchuk O., Polishchuk A. Monitoring of photovoltaic installation with electric energy storage. Actual problem of modern science. Monograph: editer by Musial J., Polishchuk O., Sorokatyi R. Bydgoszcz, Poland, – 2017. – P.781-792.

Oleh Synyuk, Oleh Polishchuk, Tomasz Kałaczyński. Reduction of electricity expenditure of the roller device for the recycling of polymeric materials by optimization of parameters / Postępy w inżynierii mechanicznej. Czasopismo naukowo-techniczne, 2017. – №9(5). – S.53-67.

Polishchuk O., Karmalita A. Press equipment with linear electric engines: existing designs, characteristics and fields of use. Interdisciplinary integration of science in technology, education and economy. Monograph: editer by J.I. Shalapko, B. Żółtowski. Bydgoszcz, Poland, – 2013. – P.165-171.

Підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки, монографії

Поліщук О. С. Електромеханічне пресове обладнання на підприємствах легкої промисловості: монографія. – Хмельницький: Видавництво PolyLux, 2018. – 285 с.

Вступ до фаху: методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни та виконання практичних робіт для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / А.М.Залізецький, В.І.Мельник, О.С.Поліщук, С.П.Лісевич. – Хмельницький: ХНУ, 2019. – 178 с.

Кваліфікаційна робота магістра. Методичні вказівки щодо її виконання для студентів спеціальностей «Галузеве машинобудування» та «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / Скиба М.Є., Поліщук О.С., Горященко С.Л., Майдан П.С., Онофрійчук В.І. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 33 с.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Електричні апарати»./ С.Л. Горященко, О.М. Синюк, В.І. Онофрійчук, О.С. Поліщук О.С., О.Г. Тимощук.// Хмельницький, ХНУ, 2019 – 61 с. Сертифікат №55е/19

Навчальні дисципліни

 • Енергозабезпечення та енергоефективність промислових підприємств
 • Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії
 • Основи розрахунку та конструювання типових машин
 • Хімічна технологія та обладнання підприємств
 • Механічна технологія та обладнання підприємств
 • Інноваційні, енерго- та ресурсозберігаючі технології галузі

Підвищення кваліфікації, стажування

Київський національний університет технологій та дизайну. 30.01.2017. Довідка 03-03/344.

Технологічно-природничий університет в Бидгощі (Польща). 13.05.18. Посвідчення №12021902201904.

Технологічно-природничий університет в Бидгощі (Польща). 07.06.19. Посвідчення RMM.661.352/2019.

Хмельницький національний університет. 24.10.18. Свідоцтво ХМ 02071234/114.

Луцький національний технічний університет. Термін стажування з 01.10.20р. по 31.12.20р. Свідоцтво СПВ 05477296/000189-20.

Основні види діяльності, досягнення

З 2015 р. по теперішній час – завідувач кафедрою машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем

З 2016 р. по теперішній час – голова постійної комісії з ресурсного забезпечення Вченої ради університету

З 2015 р. по теперішній час – директор українсько-польського центру Європейської інтеграції Хмельницького національного університету

Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за спеціальностями 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 133 «Галузеве машинобудування»

Нагороди, заохочення, почесні звання:

Грамота Міністерства освіти і науки України (2010 р.)

Грамота управління освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації (2013 р.)

Грамота Хмельницької міської ради (2016 р.)

Грамота Хмельницької обласної ради (2016 р.)

Грамота Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України (2018 р.)