Онофрійчук Володимир Іванович

Посада: Доцент кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем  

Базова вища освіта: Закінчив у 2001 р. Технологічний університет Поділля факультет інженерної механіки за спеціальністю «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування», кваліфікація «магістр»  

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук У 2013 р. захистив дисертацію у спеціалізованій вченій раді КНУТД, Київ. Наукова спеціальність – машини легкої промисловості, диплом кандидата наук ДК № 017146

Email: volodymyronofriychuck@gmail.com.

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • мехатроніка та робототехніка
  • автоматизований електричний привід
  • електропневмоавтоматика

Досвід наукової та викладацької діяльності: В Хмельницькому національному університеті працює з 2005 р. на посаді асистента, з 2008 р. – на посаді старшого викладача кафедри машин і апаратів легкої промисловості, з 2014 р. по теперішній час – на посаді доцента кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем

Види і результати професійної діяльності к.т.н., доц. Онофрійчука В.І.

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК

Онофрійчук В.І., Драпак Г.М., Керебко Т.С. Сучасний стан питання автоматизації процесів маніпулювання м’якими плоскими деталями на виробництвах легкої промисловості. Вісник Технологічного університету Поділля. – 2002. – №6. – С. 111 – 113.

Онофрійчук В.І., Драпак Г.М., Романець Т.П. Декл. пат. 51982 А Пристрій для маніпулювання м’якими деталями. Україна, 2002

Онофрійчук В.І., Драпак Г.М., Романець Т.П., Керебко Т. С. Декл. пат. 59648 А Пенетраційний захватний пристрій. Україна, 2003

Онофрійчук В.І., Драпак Г.М., Прибега Д.В. Експериментальне дослідження специфічних властивостей матеріалів верху взуття. Вісник Технологічного університету Поділля. – 2005.- №1. – С. 139 – 142.

Онофрійчук В.І., Драпак Г.М. Експериментальне дослідження процесу розділення м’яких плоских деталей. Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки.-Хмельницький.– 2007.-№5 – С. 23-26.

Онофрійчук В.І., Драпак Г.М. Процес поштучного відокремлення м’яких плоских деталей легкої промисловості. Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки.-Хмель-ницький.– 2008.-№2 – С. 65-71.

Онофрійчук В.І., Амбарцумов В.В. Патент № 61229 Пристрій для базування та подачі плоских деталей. Україна, 2011.

Онофрійчук В.І., Драпак Г.М. Застосування мехатронного підходу при автоматизації підготовчих процесів взуттєвого виробництва. Тези наукових праць. «VІІІ Українсько-польська конференція молодих науковців», (12-14 травня 2011 р., м. Хмельницький). – Хмельницький національний університет, 2011. – С. 53.

Онофрійчук В.І., Драпак Г.М. Класифікація захватних пристроїв у легкій промисловості. Наукові нотатки: між-вузівський збірник (за напрям-ком «Інженерна механіка»). – Луцьк. – 2012. – вип. №37 – С. 258-260.

Онофрійчук В.І., Драпак Г.М. Патент № 84692 Маніпулятор. Україна, 2013

Горбачова О.О., Онофрійчук В.І. Система розподілу повітряного потоку в приміщенні. Технічних думок творчий злет – 2015: Збірник тез. Перша Подільська відкрита науково-практична інтернет-конференція молодих науковців, 18 травня 2015 р., м. Хмельницький – Хмельницький національний університет, 2015. – с.31-32

 Онофрійчук В. Шляхи підвищення ефективності автоматизованих пристроїв для прибирання приміщень. VII Ukrainian-Polish Scientific Dialogues: Conference Proceedings. International Scientific Conference, 18-21 October 2017, Khmelnitskyi (Ukraine). – Khmelnitskyi National University, 2017. – 239 p., Pages 173-175.

В.Онофрійчук, В.Данильчук Проблеми енергетичного менеджменту у сфері енергозбереження: роль зв’язків з громадськістю і соціальної реклами у роботі з населенням / Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної on-line конференції “Проблеми енергоефективності та автоматизації в промисловості та сільському господарстві”. – Кропивницький:ЦНТУ, 2020. –  с.16-18 

Мехатронні виробничі системи та робототехніка: методичні рекомендації до вивчення дисципліни для здобувачівтретього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»/ В.І. Онофрійчук, О.М. Синюк, Д.В. Прибега, П.С. Майдан – Хмельницький: ХНУ, 2021. – 78 с.

С.Л. Горященко, В.І. Онофрійчук АНАЛІЗ МАНІПУЛЮВАННЯ ПОЛОЖЕННЯМ ДЕТАЛІ РОБОТОТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРИСТРОЄМ. Технічна творчість: Збірник наукових праць./ Укл.: Скиба М.Є., Поліщук О.С., Романець Т.П. Хмельницький: ХНУ, 2021 , с.7-9

Підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки, монографії

Методичні вказівки до виконання дипломного проекту. Для студентів спеціальностей “Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування”, “Електропобутова техніка”.Частина 1 / М.Є. Скиба, С.В. Смутко, В.І. Онофрійчук, О.С. Поліщук– Хмельницький: ХНУ, 2008. – 163 с.

Кваліфікаційна робота магістра. Методичні вказівки щодо її виконання для студентів спеціальностей «Галузеве машинобудування» та «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Скиба М.Є., Поліщук О.С., Горященко С.Л., Онофрійчук В.І., Майдан П.С. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 33 с.

 Інженерне проектування обладнання галузі. Методичні вказівки для студентів спеціальностей «Галузеве машинобудування» та «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Смутко С.В., Майдан П.С., Онофрійчук В.І.  Хмельницький : ХНУ, 2018. – 41 с.

 Електричні апарати. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни для студентів спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” Горященко С.Л., Синюк О.М., Онофрійчук В.І., Тимощук О.Г. – Хмельницький: ХНУ, 2019 р. – 61 с. (Електронний аналог друкованого видання)

Навчальні дисципліни

  • Основи мехатроніки
  • Електроприводи мехатронних систем
  • Гідрогазодинаміка
  • Теплопостачання
  • Водо- та газопостачання

Підвищення кваліфікації, стажування

Технологічно-природничий університет, м. Бидгощ (Польща), 12.05.2018р., Посвідчення  № 12021902201901

Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, 24.10.2018р., Посвідчення  ХМ № 02071234/119

Основні види діяльності, досягнення:

Педагогічна діяльність – доцент кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем Хмельницького національного університету