Лісевич Світлана Петрівна

Посада: заступник завідувача кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем, старший викладач

Базова вища освіта: Закінчила у 1994 р. Хмельницький технологічний інститут механічний факультет за спеціальністю «Обладнання легкої, текстильної промисловості та побутового обслуговування», кваліфікація «Інженер-механік»  

Email: lisevichsv@gmail.com.

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • проектування машин легкої промисловості, електромеханічних та енергетичних систем
  • енергетика, відновлювальні джерела енергії
  • удосконалення навчального процесу

Досвід наукової та викладацької діяльності: В Хмельницькому національному університеті працює з 1994 р. на посаді старшого лаборанта, з 2007 р. і по сьогодні – на посаді старшого викладача кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем.

Види і результати професійної діяльності старшого викладача Лісевич С.П.

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК

Polishchuk O.S., Skyba M.E., Polishchuk A.O., Lisevich S.P. Perspectives creation equipment for manufacturing of monofilament for 3d printing / Збірник тез XX Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання» (28-29 квітня 2021р.), м.Київ – С. 119-122

Білий Л.А., Поліщук О.С., Лісевич С.П., Поліщук А.О., Лучинський М.А. Порівняльний аналіз методів розрахунку періодичних процесів нелінійних електромеханічних систем. / Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки, 2021. – №1. – С.93-96.

Analysis of force interaction between puncheon’s working tool and metal fittings at the stage of deformation of puncheon’s last conic part. Mykola Skyba, Oleh Polishchuk, Vitalii Neimak, Taras Romanets, Andrii Polishchuk, Svitlana Lisevych and Maksym Luchynskyi. Vlakna a textil. №3. december 2020

Смутко С.В., Лісевич С.П., Галюк Д.О. Розробка автоматичної системи дозування рідких засобів для прання в пральних машинах / Вісник хмельницького національного університету серія: Технічні науки, Хмельницький. ХНУ, 2017. №2. с. 38-41

Місяць В.П., Кулік Т.І., Поліщук О.С., Лісевич С.П. Аналітичні дослідження роботи шнекового пристрою для пресування кави /Вісник Хмельницького національного університету серія: Технічні науки, Хмельницький. ХНУ, 2018. №2. с. 56-64.

В.П.Місяць, С.П.Лісевич, О.С.Поліщук, С.В.Смутко, С.І.Пундик Аналітичні дослідження приводу кухонного комбайну / Вісник хмельницького національного університету серія: Технічні науки, Хмельницький. ХНУ, 2018. №4. с. 62-67

С.В.Смутко, В.В. Мица, С.П. Лісевич, В.С. Неймак Удосконалення розкрійного устаткування швейних підприемств / Вісник хмельницького національного університету серія: Технічні науки, Хмельницький. ХНУ, 2018. №4. с. 120-122

Неймак В.С., Лісевич С.П. , Смутко С.В., Прибега Д.В. Експериментальні досліджекння автономного приводу для пресового обладнання машин легкої промисловості на базі гідроштовхачів /Вісник Хмельницького національного університету серія: Технічні науки, Хмельницький. ХНУ, 2018. №5. с. 191-194

Л.А.Білий, О.С.Поліщук, О.Л. Шпак, С.П. Лісевич. Аналіз періодичних процесів електроенергетичних пристроїв на основі матриці переходу станів. ВІсник НТУ “Харківський політехнічний інститут”. Серія: Електричні машини та телектромеханічне перетворення енергії.: Зб.наук.праць. -Харків: НТУ “ХПІ”. 2019. – №4. – 111-116 с.- ISSN 2409-9295.

Л.А. Білий, О.С. Поліщук, С.П.Лісевич, А.О.Поліщук.   Ферорезонансні режими роботи синхронних машин // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія «Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії». – Х.: НТУ «ХПІ», 2020. – №3(1357). – С.51-56. – doi:10.20998/2409-9295.2020.3.

Підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки, монографії

Колективна монографія. The acceleration of electron and lorentz equation. Bilyi L., Polishchuk O., Ramskyi A., Lisevych S. Actual problem of modern science. Monoaraph: editer by Skyba M., Topolinski T, musial J, Polishchuk O. – 2019. – 342 p.

Лісевич С.П. Капустенський П.Г., Манзюк Е.А., Поліщук О.С., Домбровська О.М..Механічна технологія та устаткування швейних виробництв : [лабораторний практикум для студентів спеціальностей “Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування» Ч. 1. Хмельницький. 2005 р. 165 с.

Лісевич С.П. Капустенський П.Г., Манзюк Е.А., Поліщук О.С.Механічна технологія та устаткування швейних виробництв : [лабораторний практикум для студентів спеціальностей “Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування» Ч.2. Хмельницький. 2008 р. 155 с.

Лісевич С.П. Капустенський П.Г., Манзюк Е.А., Поліщук О.С.Механічна технологія та устаткування швейних виробництв : [лабораторний практикум для студентів спеціальностей “Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування». Ч. 2009 р. 104 с.

Лісевич С.П. Кармаліта А.К., Поліщук О.С.Механічна технологія та устаткування взуттєвих виробництв : лабораторний практикум. Хмельницький 2011. 186 с.

Наскрізна програма практичної підготовки: методичні вказівки для студентів спеціальностей «Галузеве машинобудування»та «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» /П.С.Майдан, С.П.Лісевич, Е.О.Золотенко, В.І. Мельник. – Хмельницький: ХНУ, 2018. – 40 с.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з вивчення програмно-апаратного комплексу LabVIEW для студентів спеціальностей «Галузеве машинобудування», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / С.В. Смутко, П.С.Майдан, С.П. Лісевич. – Хмельницький: ХНУ, 2018. – 108 с. Сертифікат № 60е/18. Протокол №2. від 24.10.2018 р.

Електронний ресурс для дистанційного навчання «Обладнання підприємств торгівлі». Номер 1242. Сертифікат №12669. Протокол №10 від 24.06.2019 р. Автори Лісевич С.П., Смутко С.В. Режим доступу: https://de.khnu.km.ua/sertificat.aspx?n=1242.

Вступ до фаху: методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни та виконання практичних робіт для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» /А.М.Залізецький, В.І.Мельник, О.С.Поліщук, С.П.Лісевич. – Хмельницький: ХНУ, 2019. – 178 с.

Навчальні дисципліни

  • Побутові машини та прилади
  • Проектування підприємств галузі
  • Допуски та посадки деталей в електромеханічних системах (лабораторні роботи)
  • Обладнання підприємств торгівлі
  • Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства
  • Проектування підприємств торгівлі

Підвищення кваліфікації, стажування

Технологічно-природничий університет м. Бидгощ (Польща), 13.05.2018, Сертифікат №12021902201905

Основні види діяльності, досягнення

З 2007 р. по теперішній час – старший викладач кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем

З 2016 р. по теперішній час – заступник завідувача кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем

Нагороди, заохочення, почесні звання:

Грамота Хмельницької обласної державної адміністрації (2018 р.)