Лучинський Максим Андрійович

Посада: Аспірант кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем  

Базова вища освіта: Закінчив у 2019 р. Хмельницький національний університет факультет інженерної механіки за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», кваліфікація магістр.  

Email: greengrem21@gmail.com  

Ідентифікатори науковця:

Профіль в Scopus
Профіль в Google Scholar
Профіль в ORCID

Галузь наукових інтересів:

  • автоматизація та роботизація галузі,
  • машини легкої промисловості,
  • адитивні технології

Досвід наукової та викладацької діяльності: З вересня 2020 року навчається в аспірантурі Хмельницького національного університету на кафедрі машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування».

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК

М.А. Лучинський, О.С. Поліщук, д.т.н., T. Kałaczyński, В.С. Пуць. Порівняння приводів обладнання для виконання операції маркування, клеймування та тиснення деталей і виробів легкої промисловості. Збірник тез VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні і експериментальні дослідження в сучасних технологіях матеріалознавства та машинобудування» (25-27 травня 2021). Луцьк.

Лучинський М.А., Первак А.А, Поліщук О.С. Огляд та аналіз пресового обладнання для виконання операцій маркування, клеймування та тиснення деталей та виробів легкої промисловості / Збірник тез XX Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання» (28-29 квітня 2021р.), м.Київ – С. 127-131

Білий Л.А., Поліщук О.С., Лісевич С.П., Поліщук А.О., Лучинський М.А. Порівняльний аналіз методів розрахунку періодичних процесів нелінійних електромеханічних систем. / Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки, 2021. – №1. – С.93-96.

M. Luchynskyi, O. Polishchuk, O. Kravchuk, J. Musiał , M. Matuszewski, T. Kałaczyński. Overview of technological operations for applying information and imprint on materials of light industry. Технічна творчість. Збірник наукових праць. №4. – 2021. – С.23-24.

Mykola Skyba, Oleh Polishchuk, Vitalii Neimak, Taras Romanets, Andrii Polishchuk, Svitlana Lisevych and Maksym Luchynskyi. Analysis of force interaction between puncheon’s working tool and metal fittings at the stage of deformation of puncheon’s last conic part. Fibres and Textiles (Vlákna a textile). №4, Volume 27. 2020. – Р.102-105.