Горященко Сергій Леонідович

Посада: Доцент кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем,

Заслужений винахідник України

Керівник Лабораторії енергозберігаючих технологій
Гарант освітньої програми 2 рівня спеціальності 141 (магістр)
Член міжнародної організації IEEE (Інститут Інженерів Електротехніки і Електроніки )
Учасник Всеукраїнського клубу почесних послів науки ЦЕРН в Україні 

Базова вища освіта: Закінчив у 1997 р. Технологічний університет Поділля механічний факультет за спеціальністю «Машини і апарати текстильної, легкої промисловості та побутового обслуговування», кваліфікація «Інженер-механік».

Закінчив Хмельницький національний університет факультет програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем та отримав кваліфікацію:  інженер в галузі електроніки та телекомунікації.

Закінчив Хмельницький національний університет факультет інженерної механіки за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», кваліфікація магістр.

Вчене звання: Доцент

У 2004 році отримав вчене звання доцента кафедри машин і апаратів легкої промисловості, атестат доцента 02ДЦ №001599

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

У 2001 р. захистив дисертацію у спеціалізованій вченій раді КНУТД, Київ. Наукова спеціальність – машини легкої промисловості, диплом кандидата наук ДК №013728

Email: GSL7@ukr.net.

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

 • моделювання машин легкої промисловості та електромеханічних систем
 • автоматизація та роботизація галузі
 • енергетика, енергозберігаючі технології
 • технології та обладнання для полімерних покриттів,
 • винахідництво та раціоналізаторство

Досвід наукової та викладацької діяльності: В Хмельницькому національному університеті працює з 2001 р. на посаді асистента, з 2002 р. – на посаді доцента кафедри «Машин і апаратів легкої промисловості», з 2002 р. по 2007 р. – на посаді заступника декана факультету інженерної механіки, з 2010 р. по 2016 р. – на посаді начальника науково-дослідної частини.

Види і результати професійної діяльності к.т.н., доц. Горященка С.Л.

Основні наукові праці

Application of the Multi-frequency Phase Method of Ranging to Many Objects for Construction of Ground Penetrating Radar / Vitalii Liubchyk, Alexandr Kylimnik, Serhiy Horyashchenko // International Radar Symposium (IRS-2013), Dresden, Germany, 19 – 21 May , 2013. – P. 835-840 . (Scopus)

Horiashchenko S. Research Spray and Device for Polymer Coatings on Fabric/ MECHANIKA 2015 Proceedings Of The 20th International Scientific Conference, Kaunas – 2015, р.101-104 (Scopus)

Simulation and Research of the Nozzle with an Ultrasonic Resonator for Spraying Polymeric Materials./ Serhiy Horiashchenko, Ievgeniia Golinka, Algimantas Bubulis, Vytautas Jurenas// MECHANIKA, 2018 Volume 24(1): 61-64 ISSN 1392-1207. (Scopus)

Methodology of Measuring Spraying the Droplet Flow of Polymers from Nozzle Serhiy Horiashchenko, Kostyantin Horiashchenko, Janusz Musial /MECHANIKA, 2020  Vol 26 No 1 (2020) ISSN: 1392-1207 p.82-86 http://mechanika.ktu.lt/index.php/Mech/article/view/23169 (Scopus)

Abrasion Wear Resistance of Polymer Constructional Materials for Rapid Prototyping and Tool-Making Industry/Janusz Musiał, Serhiy Horiashchenko, Robert Polasik, Jakub Musiał, Tomasz Kałaczyński, Maciej Matuszewski, Mścisław Śrutek// Polymers, 2020, 12(4), 873; https://doi.org/10.3390/polym12040873  https://www.mdpi.com/2073-4360/12/4/873 (Scopus)

Mechanical properties of polymer coatings applied to fabric  / Serhiy Horiashchenko, Janusz Musiał, Kostyantin Horiashchenko Robert Polasik, , Tomasz KałaczyńskiPolymers 2020, 12(11), 2684; https://doi.org/10.3390/polym12112684 https://www.mdpi.com/2073-4360/12/11/2684 (Scopus)

Study of effectiveness of uv electromagnetic waves shielding by textile materials/ Sergey Bereznenko , Natalya Bereznenko , Viktoria Vasylenko , Nina Merezhko , Julia Koshevko , Serhiy Horiashchenko , Larisa Shpak , Olena Shkvorets , Oleksandr Saukh and Sergii Gakhovych// Fibres and Textiles (2) 2020 – p.18-23  (Scopus)

Development equipment for hydro-jet forming of women designer’s headwear/ Olena Yakymchuk, Dmytro Yakymchuk, Nataliia Bilei-Ruban, Iryna Nosova, Serhiy Horiashchenko, Kostyantyn Horiashchenko, Tetyana Kisil, and Viacheslav Tuz// International Review of Applied Sciences and Engineering, Volume 11: Issue 3, 2020, Pages: 261–268  https://doi.org/10.1556/1848.2020.00096 (Scopus)

Serhiy Horyashchenko, Ievgeniia Golinka. Simulation of particle flow of the polymer droplets using ultrasonic spraying / 22th International Scientific Conference: Mechanika 2017 – Proceedings. Kaunas. p.134-137

S.Karvan, O.Paraska, S.Horyashchenko. Development of equipment and technology for spray coating and functionalization of textile materials. – V.International R&D brokerage event, 04-05 April, 2013 – C.324-325

S. Goraszenko, S. Karvan, O. Paraska, Covering of the materials with antimicrobial layer. XII KONFERENCJI NAUKOWEJ „Mechanika w Medycynie”. 13-15.10.2016

 К.Л. Горященко, С.Л. Горященко Практична реалізація опорного генератора для фазових вимірювань. – Вісник ХНУ, 2016, т.4. с. 174-176

 С.Л. Горященко Моделювання краплин при розпиленні двофазного потоку соплом. Вісник ХНУ, т.3., 2016, с 282-285

Застосування реконфігурованої логики для побудови варіативних сенсорних датчиків [Текст] / В. П. Нездоровін, Н. В. Грипинська, Н. І. Праворська Горященко, С.Л., Клепіковський, А.В. // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2016. – № 5. – С. 557-261.

Є.О. Голінка, С.Л. Горященко Перспективи використання політетрафлуоретену у валкових машинах нанесення захисного покриття на тканину, Вісник ХНУ, №1,2016, с.134-137

С.Л. Горященко, О.О. Никитин, Ю.Ю. Кушнір, С.В. Успаленко Математичне моделювання автоматизованої теплоакумулюючої сисетеми. Вісник хмельницького національного університету серія: Технічні науки, Хмельниць-кий. ХНУ, т.6., – 2017, с. 60-64

С.Л. Горященко, С.В. Успаленко Моделювання роботи тепло-холодоакумулюючої системи, Вісник хмельницького національного університету серія: Технічні науки, Хмельниць-кий. ХНУ, №3, 2017, с.77-79

С.Л. Горященко, К.Л. Горященко, Е.Ю. Вжещ Моделювання синхронного двигуна в середовищі MATLAB, Вісник хмельницького національного університету серія: Технічні науки, Хмельниць-кий. ХНУ, №6,т.1 , 2018, с.243-247

Горященко С. Л. Формування полімерного покриття ультразвуковим розпилювачем / С. Л. Горященко // Вісник Херсонського національного технічного університету. – Херсон : Вид-во ХНТУ, 2018. – № 1. – С. 34-39.

С.Л. Горященко, Моделювання ультразвукового розпилювача. / С.Л. Горященко, С.А. Карван // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2018. – №1. – С.198-202

С. Л. Горященко, К. Л. Горященко Моделювання процесу імпульсного розпилення рідини коливальним соплом, Вісник хмельницького національного університету серія: Технічні науки, Хмельницький. ХНУ, №2, 2019, с.67-71

Патент №110822 Україна, МПК G01R 25/00 H03D 3/02. Пристрій вимірювання фазового зсуву між двома сигналами за методом багатократної коінциденції. Горященко К. Л., Горященко С. Л., Гула І. В., Троцишин І. В. Публікація відомостей про видачу патенту: 25.10.2016, Бюл.№ 20

Патент №111253 Україна,  МПК (2016.01)  G01R 25/00. Спосіб вимірювання фазового зсуву між періодичними сигналами довільної тривалості. Горященко К. Л., Горященко С. Л., Гула І. В., Троцишин І. В. Публікація відомостей про видачу патенту: 10.11.2016, Бюл.№ 21.

Патент № 112572 Україна, МПК  F24H 1/20 Електродний нагрівач рідини із зворотним зв’язком. Любчик В. Р., Рибалко О. П., Горященко С. Л., Параска Г. Б. Публікація відомостей про видачу патенту: 26.12.2016, Бюл.№ 24

Патент №112247 Україна, МПК  F24H 1/20  Трифазний електродний нагрівач рідини. Любчик В.Р., Рибалко О.П., Горященко С.Л., Параска Г.Б. Публікація відомостей про видачу патенту: 12.12.2016, Бюл.№ 23

Патент №117734 Україна, МПК B05D 1/26 B05D 7/04 D06M 13/00, Мобільний апарат для нанесення полімерних плівок, Горященко С.Л., Карван С.А., Голінка Є.А Публікація відомостей про видачу патенту: 10.07.2017, Бюл.№ 1

Патент №126731 Україна,  МПК F24F 1/00 Параска Г. Б., Горященко С. Л. Мобільний пристрій для охолодження повітря, , 10.07.2018, бюл. № 13

Патент 122945 Україна, МПК D06B 1/02 B05B 13/00  Спосіб нанесення полімерних покриттів на рулонні матеріали. Горященко С.Л., Карван С.А. Дата, з якої є чинними права: 25.01.2018

Патент №134791 Бюл. № 11 від 10.06.2019. Стенд випробування частотно-керованих двигунів. Автори: Горященко К.Л., Стецюк В.І., Шідер П.Г., Горященко С.Л.

Патент №134792 Бюл. 11 від 10.06.2019. Стенд випробування частотних перетворювачів. Автори: Горященко К.Л., Стецюк В.І., Горященко С.Л., Стрельбицький В.І.

С.Л. Горященко, В.І. Онофрійчук АНАЛІЗ МАНІПУЛЮВАННЯ ПОЛОЖЕННЯМ ДЕТАЛІ РОБОТОТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРИСТРОЄМ. Технічна творчість: Збірник наукових праць./ Укл.: Скиба М.Є., Поліщук О.С., Романець Т.П. Хмельницький: ХНУ, 2021 , с.7-9

Підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки, монографії

Experimental research drop size in polymers sprayed onto textile materials. Horiashchenko S. Interdisciplinary integration of science in technology, education and economy/ Monograph: edited by Shalapko  J. and Zoltowski B. Poland. Bydgoszcz – 2013/ – P. 402-408

Experimental research drop size in polymers sprayed onto textile materials. Horiashchenko S. Interdisciplinary integration of science in technology, education and economy/ Monograph: edited by Shalapko  J. and Zoltowski B. Poland. Bydgoszcz – 2013/ – P. 402-408

Horiashchenko S., Uspalenko S., Golinka E., Investigation Of Heat Exchangers For Heat Accumulating System//Actual problems of modern science. Monograph: edited by Misial Janusz, Polishchuk Oleh, Sorokatij Ruslan – 2017. p.754-763

Horiashchenko S. Modeling Process Of Coating The Surface// Horiashchenko S., Horiashchenko K., Musail J// Actual problem of modern science. Monograph: edited by Skyba M., Topolinski T., Musial J. – 2019. – pp.130-139

Кваліфікаційна робота магістра. Методичні вказівки щодо її виконання для студентів спеціальностей «Галузеве машинобудування» та «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / Скиба М.Є., Поліщук О.С., Горященко С.Л., Майдан П.С., Онофрійчук В.І. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 33 с.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Електричні апарати»./ С.Л. Горященко, О.М. Синюк, В.І. Онофрійчук, О.С. Поліщук , О.Г. Тимощук.// Хмельницький, ХНУ, 2019 – 61 с. Сертифікат №55е/19

Методичні вказівки з дисципліни «Автоматизація технологічних процесів» для здобувачів вищої освіти освітніх рівнів бакалавр спеціальності 208 «Агроінженерія» та магістр спеціальностей 133 «Галузеве машинобудування», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» для виконання лабораторних робіт: Розробка програми керування технологічним процесом автоматизованого переміщення продукції / С.Л. Горященко, М.В. Лук’янюк, П.С. Майдан, А.О. Поліщук – Хмельницький : ХНУ, 2020. – 18 с.

Прикладні комп’ютерні технології в галузі : методичні вказівки до вивчення дисципліни для здобувачів вищої освіти ОНР «доктор філософії» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» / уклад. С. Л. Горященко. Хмельницький : ХНУ, 2021. 106 с.

Навчальні дисципліни

 • Автоматизація технологічних процесів
 • Моделювання процесів в електроенергетичних та електромеханічних системах
 • Електричні апарати
 • Енергозбереження в галузі
 • Моделювання електромеханічних систем
 • Прикладні комп’ютерні технології в галузі

Підвищення кваліфікації, стажування

1) Підвищення кваліфікації в Київському національному університеті технологій та дизайну  з 3 січня 2013 р. до 3 липня 2013 р

2) Закордонне стажування в Institute of Mechatronics of Kaunas University of Technology (Литва) from 27.06.2016 till 19.07.2016.

3) Закордонне стажування в Institute of Mechatronics of Kaunas University of Technology (Литва) from 30-11-2015 till 11-12-2015.

4) Технологічно-природничий університет у Бидгощі (Польща) Закордонне стажування з 25 лютого по 25 травня 2019  року Certificate RMM.661.293/2019.

5) Хмельницький національний університет. 28 жовтня 2018 р. Підвищення кваліфікації за програмою «Проектування освітніх програм в контексті стандартів вищої освіти» з 13 лютого 2018 до 31 травня 2018 р, свідоцтво ХМ02071234/115.

Луцький національний технічний університет. Термін стажування з 01.10.20р. по 31.12.20р. Свідоцтво СПВ 05477296/000189-20.

Основні види діяльності, досягнення

Відповідальний виконавець по темі 1Б-2022 “Розробка технологій комплексної переробки полімермістких відходів у вироби легкої промисловості ” Грант  № 0122U001273, 2022-2023 рр.

Відповідальний виконавець по темі 1Б-2016 «Розробка енергоефективної системи опалення та кондиціювання промислових приміщень на базі універсального теплоакумулятора» Грант  № 0116U001552, 2016-2017 рр.

Відповідальний виконавець по темі 2Б-2015 «Розробка технології і обладнання для нанесення композицій на основі наночастинок для одержання матеріалів з новими властивостями», Грант Міністерства Освіти  і науки України № 0115U000227,  2015-2016 рр.

1) Начальник науково-дослідної частини 2010-2016 р.

2) Керівник навчально-науково-виробничого центру «Сервіс-центр» 2012-2016 рр.

3) Керівник Лабораторії енергозберігаючих технологій. (Наказ №220 від 20.10.2010р) 2010-2021.

4) Керівних технічного відділу навчально-науково-виробничого центру «Сервіс-центр» 2021-теперішній час

Нагороди, заохочення, почесні звання:

Грамота Держдепартаменту інтелектуальної власності (2004)

Грамота управління освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації (2013 р.)

Грамота управління освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації (2016 р.)

Грамота Хмельницької міської ради, (2013 р.)

Грамота Хмельницької обласної ради, департамент освіти і науки (2016 р.)

Грамота обласної державної адміністрації, департамент освіти і науки (2018)

Грамота ХНУ (2019)

Подяка Національної академії наук України, Мала академія наук України (2020)

Заслужений винахідник України (2023)

Міжнародні наукові проекти:

Участь у польсько – українському проекті «Екологічні інновації для бізнесу.Спеціалізована лабораторія для комплексного дослідження природних мінералів в Хмельницькому національному університеті», Грант Міністерства закордонних справ Республіки Польщі в рамках програми« Польська допомога в цілях розвитку – 2015” (299900,00 zl) № 72/2015