Місяць Олександр Володимирович

Посада: аспірант кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем  

Базова вища освіта: Закінчив у 2019 р. Київський національний університет технологій та дизайну факультет мехатроніки та комп’ютерних технологій за спеціальністю «Галузеве машинобудування», кваліфікація «Магістр»

Email: sashalke@gmail.com

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • приводи машин легкої промисловості та електромеханічних систем
  • автоматизація та роботизація галузі
  • енергетика, відновлювальні джерела енергії

Досвід наукової та викладацької діяльності: З вересня 2019 року навчається в аспірантурі Хмельницького національного університету на кафедрі машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування».

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК

О.В. Місяць, М.Є. Скиба, В.П. Місяць. Експериментальна установка для дослідження роторної дробарки з частотним керуванням електроприводу. Збірник тез VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні і експериментальні дослідження в сучасних технологіях матеріалознавства та машинобудування» (25-27 травня 2021). Луцьк.

О.В. Місяць, М.Є. Скиба, В.П. Місяць Аналіз системи частотного керування приводом роторної дробарки / Міжнародна науково-технічна конференція з проблем вищої освіти і науки ТК-2020 «Прогресивні напрямки розвитку технологічних процесів» (2-4 червня 2020), м.Луцьк – С.104-105

Misiats V., Skyba M., Polishchuk O., Rubanka M., Misiats O., Musial J. Analytical study of a device for loading of pet bottles in rotary crushers Actual problem of modern science. Monograph: editer by Skyba M., Topolinski T, Musial J, Polishchuk O. Bydgoszcz, Poland, 2019. – P.234-244.

Рубанка М.М., Місяць В.П., Місяць О.В. Підвищення надійності та довговічності роботи зубчастого редуктора. VIІI Ukrainian-Polish Scientific Dialogues: Conference Proceedings. International Scientific Conference, (16-19 October 2019), Khmelnytskyi (Ukraine). – Р.55-56.

Місяць О.В Математичне моделювання пристрою для попереднього розрізання тари з поліетилентерефталату під час завантаження в роторні дробарки. /Місяць В.П., Скиба М.Є., Зозуля П.Ф., Поліщук А.О./ Вісник Хмельницького національного технічного університету. – 2018. – №6, Том 2 – С.34-38.

Місяць О.В. Удосконалення роторної дробарки для подрібнення використаної тари з поліетилентерефталату / Місяць В.П. Тези Міжнародної науково-технічної конференції «Інженерія та технології: наука, освіта, виробництво» м. Луцьк, 15-16 листопада 2018 р. С. 168-170.

Місяць О.В. Удосконалення роторної дробарки для подрібнення відходів полімерних матеріалів. / Ковальов Ю.А. Тези XVІІ Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів: КНУТД, квітень 2018 р.