Шпак Олександр Леонідович

Посада: Старший викладач кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем  

Базова вища освіта: Закінчив у 1974 р. Львівський Політехнічний інститут енергетичний факультет за спеціальністю «Електропостачання міст та промислових підприємств», кваліфікація   «Інженер – електрик» У 2010 р. закінчив Тернопільський національний економічний університет факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки за спеціальністю «Менеджмент організацій», кваліфікація «Менеджер-економіст»

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук.

У 2017 р. захистив дисертацію у спеціалізованій вченій раді ВНТУ, м. Вінниця. Наукова спеціальність – електричні станції системи та мережі, диплом кандидата наук DK №046408

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • моделювання електромагнітних процесів в електроенергетичних системах
  • підвищення енергоефективності та надійності електричних мереж
  • Інтеграція ВДЕ, накопичувачів електроенергії,  Micro-Grid в ОЕС
  • цифрові підстанції
  • методи відбору, підвищення рівня психофізіологічної стійкості оперативного персоналу енергопідприємств до роботи в аварійних та кризових ситуаціях

Досвід наукової та викладацької діяльності: В Хмельницькому національному університеті працює з 2017 р. на посаді старшого викладача кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем

Види і результати професійної діяльності к.т.н., старшого викладача Шпака О.Л.

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК

Bilyi L. Universal Metod of Analysis Models Of Electrical Devices / L. Bilyi, O. Shpak // Study of problems in modern science: new technologies in engineering, advanced management, efficiency of social institutions : monograph; edited by Shalapko Y. – Bydgoszcz, 2015. – P. 485–506.

Shpak O, Bilyi L. Analysis of Electric Machines Electro-Mechanic Processes. The Advanced Science Journal. – Issue ME 2014. – P. 27–40.

Шпак Л.А., Мамалига В.М. Розроблення алгоритму проведення аудиту енергетичної складової тарифів. Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць. Вип. 11 (102). 2009. – С. 64–69.

Шпак О.Л. Білий Л.А. Моделювання періодичних процесів динамічних систем. Технічні вісті. № 1-2. 2009. С. 66–67.

Шпак О.Л., Ковальов О.І. Реформування організаційно-управлінської структури як інструмент вдосконалення та розвитку енергопостачальної компанії ВАТ «Хмельницькобленерго». Новини енергетики. № 12. 2010. – С.1-3.

Шпак О.Л., Луців П.Д., Калінчик В.П., Шиянов О.О. Автоматизована система комерційного обліку електроенергії ПАТ «Хмельницькобленерго». Енергетика. – 2014. – № 2. – С. 112-117.

Шпак О.Л., Луців П.Д. Організаційно-технічні заходи з удосконалення системи обліку електроенергії у ВАТ «Хмельницькобленерго». Электрические сети и системы. Спецвыпуск. 2010. – С.32-40.

Шпак А.Л., Ковалев А. И. Совершенствование процессного управления энергоснабжающим предприятием. Новини енергетики. № 5. 2012. С. 29-34.

Шпак О.Л., Ушаповський К.В. Ефективність стратегічних напрямків в енергетиці. Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. №5 (III). 2013. – С. 30-37.

Шпак О.Л., Ушаповський К.В. Модель реалізації електроенергії населенню в ринкових умовах. Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. № 2. 2013. – С.20-27

Шпак О.Л., Ушаповський К.В. Модель реалізації електроенергії населенню в ринкових умовах. Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. №2. 2013. – С.20-27

Шпак О.Л., Ушаповський К.В. Моделювання економічних процесів в електроенергетиці. Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. № 3. 2013. – С. 39-43.

Шпак О.Л., Ушаповський К.В. Стратегічне завдання електроенергетики. Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. № 4. 2013. – С. 26-31.

Шпак О.Л. Математична модель однофазного трансформатора як групового елемента в електроенергетичній системі /О.Л. Шпак // Вісник ХНУ. Технічні науки. №4. 2015. – С. 34-36.

Шпак О.Л. Математична модель трифазного трансформатора як групового елемента в електроенергетичній системі /О.Л. Шпак // Вісник ВПІ. №3. 2016.–С.373-77

Білий Л.А., Шпак О.Л. Порівняльна характеристика трансформаторів з розгалуженою плоскою і просторовою магнітними системами. Новини енергетики. К: науково-технічний аналітичний журнал. №6. 2016, – С.16-20.

Shpak O.L. Speeded Search of the Periodic Processes of Dynamical Systems/ O.L.Shpak//Праці Одеського політехнічного університету. №1. 2016. – С.54-57.

Л.А.Білий, О.С.Поліщук, О.Л. Шпак, С.П. Лісевич. Аналіз періодичних процесів електроенергетичних пристроїв на основі матриці переходу станів. Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут». Серія: Електричні машини та телектромеханічне перетворення енергії.: Зб.наук.праць. -Харків: НТУ «ХПІ». №4. 2019. – С. 111-116.

Шпак О.Л. Окремі проблеми та пропозиції по підвищенню надійності розподільчих мереж України. Журнал «Электрические сети и системы». № 4-5, 2016. – С.12-24.

Шпак О.Л. Аналіз впливу силового трансформатора на усталений режим електричної мережі на основі рівнянь стану в формі Коші. Наукові праці ВНТУ. № 4. 2016. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/download/541/541

Підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки, монографії

Шпак О.Л. Електрична кабельна система опалення. Державні будівельні норми України ДБН В.2.5-24:2012: видання офіційне. – К. : Мінрегіонбуд України, 2012. – 83 с.

Шпак О.Л., Долінський А.А., Тимченко М.П., Халатов А.А. Сучасний стан і основні напрямки застосування електричної енергії для теплопостачання в Україні. – К.: Вид-во Купріянова О.О., 2009. – 250 с.

Шпак О.Л. Брич В.Я., Домбровський З.І. Методи управління ризиками енергопостачальної компанії. – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 306 с.

Шпак О.Л. Програма «Стратегія розвитку Хмельницькобленерго» – Режим доступу: https://www.hoe.com.ua/post/programa-strategija-rozvitku-generalnij-direktor-pat-hmelnitskoblenergo-shpak-ol.html

Навчальні дисципліни

  • Електрична частина станцій та підстанцій
  • Основи електропостачання
  • Релейний захист і автоматика
  • Техніка високих напруг

Підвищення кваліфікації, стажування

Захист дисертації  на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук. Тема дисертації «Моделювання електромагнітних процесів в силових трансформаторах електроенергетичних систем». Спеціальність 05.14.02-електричні станції, мережі і системи. Захист відбувся 27.10.2017 р. на спеціалізованій раді ВНТУ.

Основні види діяльності, досягнення

З 2017 по теперішній час – старший викладач кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем

З 1985 р. по 1995 р. працював в НВО «Катіон» Мінелектронпрому СРСР, головним енергетиком, заступником головного інженера, заступником генерального директора з капітального будівництва

З 1995 р. по 2017 р. працював в АТ «Хмельницькобленерго», Міненерго України, з них – з 1998 р. по 2016 р. –  генеральним директором

З 1977 р. по 1985 р. працював головним енергетиком обласного об’єднання «Хмельницькводоканал»

З 2010 р. по 2015 р. – депутат Хмельницької обласної ради 6-го скликання

З 2006 р. по 2017 р. – член Громадської ради при Міненерговугілля України

Голова науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків у Хмельницькій обл.

Член CIGRE – Міжнародної ради з великих енергосистем

Дійсний член Академії енергетики України

Член громадського об’єднання «Українське товариство теплових насосів»

Науковий консультант Агенції регіонального розвитку Хмельницької  області

Нагороди, заохочення, почесні звання:

Кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня (2008 р.).

Кавалер ордена «За заслуги» ІІ ступеня (2011 р.)

Заслужений енергетик України (2002 р.)

Почесна грамота Кабінету міністрів України (2001 р.)

Почесний енергетик України (2011 р.)

Відмінник енергетики України (2013 р.)

Відзнака «За заслуги перед Хмельниччиною» (2012 р.)

Почесний громадянин м. Летичева Хмельницької області(2010 р.)

Почесний громадянин м. Городка Хмельницької області(2012 р.)