Майдан Павло Сергійович

Посада: Доцент кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем  

Базова вища освіта: Закінчив у 2008 р. Хмельницький національний університет факультет інженерної механіки за спеціальністю «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування», кваліфікація «магістр з інженерної механіки» Закінчив Хмельницький національний університет у 2019 р. факультет інженерної механіки за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», кваліфікація магістр.

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук

У 2013 р. захистив дисертацію у спеціалізованій вченій раді ХНУ, м. Хмельницький. Наукова спеціальність – технологія взуття, шкіряних виробів та хутра, диплом кандидата наук ДК №017233

У 2021 році отримав вчене звання доцента кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем, атестат доцента АД №008271

E-mail: maidanps@gmail.com

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • автоматизовані системи вимірювання, керування та обліку електроенергії
  • автоматизація та роботизація галузі
  • автоматичне керування процесами

Досвід наукової та викладацької діяльності: В Хмельницькому національному університеті працює з 2011 р. на посаді асистента, з 2012 р. – на посаді викладача кафедри машин апаратів легкої промисловості, з 2014 р. по теперішній час – на посаді доцента кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем.

Види і результати професійної діяльності к.т.н., доц. Майдана П.С.

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК

DEVELOPMENT AND RESEARCH OF EQUIPMENT FOR PROCESSING OF GRANULATED POLYMERIC MATERIALS VIA 3D PRINTING FOR THE NEEDS OF LIGHT INDUSTRY / Oleh Polishchuk, Petro Zozulia, Andrii Polishchuk, Pavlo Maidan, Mykola Skyba, Nazar Kostyuk, Andrii Kravchuk and Olha Kravchuk – Fibres and Textiles (4) 2020 – P.75-81.

Experimental researching of penetration materials of shoe uppers using LabVIEW software complex / Maidan P.S., Buryak A.V. // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2016. – № 5. – С. 95-99.

Оцінка стійкості замкнутої системи автоматичного регулювання за допомогою частотних критеріїв / Майдан П.С., Воронін Г.Ф., Золотенко Е.О., Буряк А.В. // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2017. – № 6. – С.42-50.

Визначення частотних характеристик системи автоматичного регулювання шафи холодильника / Майдан П.С., Золотенко Е.О., Коротич О.О., Пундик С.І. // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2018. – № 4. – С.68-77.

Числові дослідження гідророзподільного пристрою плісирувальної машини за допомогою модуля FLOWORKS / О.О. Коротич, В.С. Неймак, С.І. Пундик, П.С. Майдан // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2018. – № 5. – С.199-202.

Підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки, монографії

Методи та засоби експериментальних досліджень : Навчальний посібник / Параска Г.Б., Прибега Д.В., Майдан П.С. – Київ : Кондор-Видавництво, 2017. ISBN 978-617-7458-31-8. Рекомендовано Вченою Радою Хмельницького національного університету (протокол №7 від 29.12.2016р.). Тираж 300 прим. Ум. друк. арк. 8,02.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з вивчення програмно-апаратного комплексу LabVIEW для студентів спеціальностей «Галузеве машинобудування», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / С.В. Смутко, П.С. Майдан, С.П. Лісевич. – Хмельницький: ХНУ, 2018. – 108 с. Сертифікат № 60Е/18.

Наскрізна програма практичної підготовки. Методичні вказівки для студентів спеціальностей «Галузеве машинобудування», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / П.С. Майдан, С.П. Лісевич, Е.О. Золотенко, В.І. Мельник – Хмельницький: ХНУ, 2018. – 40 с.

Кваліфікаційна робота магістра. Методичні вказівки щодо її виконання для студентів спеціальностей «Галузеве машинобудування» та «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / Скиба М.Є., Поліщук О.С., Горященко С.Л., Майдан П.С., Онофрійчук В.І. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 33 с.

Інженерне проектування обладнання галузі. Методичні вказівки для студентів спеціальностей «Галузеве машинобудування» та «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / Смутко С.В., Онофрійчук В.І., Майдан П.С. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 41 с.

Автоматичне та комп’ютерне керування мехатронними системами. Лабораторний практикум для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» / Синюк О.М., Михайловський Ю.Б., Майдан П.С., Романець Т.П., Золотенко Е.О. – Хмельницький: ХНУ, 2019. – 30 с.

Методичні вказівки з дисципліни «Автоматизація технологічних процесів» для здобувачів вищої освіти освітніх рівнів бакалавр спеціальності 208 «Агроінженерія» та магістр спеціальностей 133 «Галузеве машинобудування», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» для виконання лабораторних робіт: Розробка програми керування технологічним процесом автоматизованого переміщення продукції / С.Л. Горященко, М.В. Лук’янюк, П.С. Майдан, А.О. Поліщук – Хмельницький : ХНУ, 2020. – 18 с.

Наукові та інженерні методи проектування обладнання галузі: МВ до вивчення дисципліни: для здобувачів вищої освіти освітньо-наукового рівня доктор філософії спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» / М. Є. Скиба, О. М. Синюк, Ю. Б. Михайловський, П. С. Майдан, Е. О. Золотенко. – Хмельницький : ХНУ, 2020. – 116 с.

Навчальні дисципліни

  • Автоматичне та комп’ютерне керування електромеханічними системами
  • Комп’ютерні технології в електроенергетиці та електромеханіці
  • Методи та засоби експериментальних досліджень
  • Теорія автоматичного керування
  • Автоматизовані системи вимірювання, обліку та керування енергопостачанням

Підвищення кваліфікації, стажування

Технологічно-природничий університет в Бидгощі (Польща). 13.05.18. Посвідчення №12021902201906.

Основні види діяльності, досягнення

З 2014 по теперішній час – доцент кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем

Нагороди, заохочення, почесні звання:

Грамота Хмельницької міської ради (2018 р.)

Подяка від народного депутата України (2018 р.)