Тимощук Олександр Григорович

Посада: Доцент кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем  

Базова вища освіта: Закінчив у 1984 р. Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування механічний факультет за спеціальністю «Машини і апарати легкої промисловості», кваліфікація «Інженер-механік»

Вчене звання: Доцент У 2007 р. отримав вчене звання доцента кафедри машин і апаратів легкої промисловості, атестат доцента 12ДЦ №018338

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук

У 2003 р. захистив дисертацію у спеціалізованій вченій раді Д70.052.02 при Технологічному університеті Поділля, Хмельницький.

Наукова спеціальність – машинознавство, диплом кандидата наук ДК №018115

Email: alex.tymoschuk@gmail.com

Ідентифікатори науковця:

  • Google Scholar (https://scholar.google.com.ua/citations?hl=en&user=06ys_fQAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F7fpc-cmHd0R__UIRApt4ZmreERo9SkpqHzc6a2ZuNl-DamxTSmcL7hKv5b5Bb2ihYPIqW0UJXZvWQ1VNhtTDMVcyBYrMAUcIXPPbZtjOXjj1_35dA)
  • Open Researcher and Contributor ID (https://orcid.org/0000-0003-0149-8878)

Галузь наукових інтересів:

  • системи керування приводів електромеханічних систем побуту та легкої промисловості
  • розробка інженерних методів розрахунку герметичності беззмащувальних циліндро-поршневих ущільнень машин на основі теорії стохастичних полів

Досвід наукової та викладацької діяльності: В Хмельницькому національному університеті працює з 1984 р. на посаді молодшого наукового співробітника НДС кафедри машин і апаратів легкої промисловості, з 1991 р. – на посаді асистента кафедри машин і апаратів легкої промисловості, з 1998 р. – на посаді старшого викладача кафедри машин і апаратів легкої промисловості, з 2007 р. – на посаді доцента кафедри машин і апаратів легкої промисловості, з 2018 р. по теперішній час – на посаді доцента кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем

Види і результати професійної діяльності к.т.н., доц. Тимощука О.Г.

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК

Тимощук О.Г., Лісевич С.П. Оцінка точності методу розрахунку ефективного рівня деформації контактуючих поверхонь циліндро-поршневих ущільнень // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2020. – № 6. – с.79–83.

Тимощук О.Г. Оцінка точності методу розрахунку герметичності циліндро-поршневих ущільнень для в’язкісного режиму перетікання газу // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2020. – № 5. – с.291–295.

Тимощук О.Г. Розробка і аналіз точності інженерних методів розрахунку герметичності беззмащувальних циліндро-поршневих ущільнень для молекулярного та перехідного режимів перетікання газу / Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2019. – № 6. – С.21–26.

Синюк О.М., Горященко С.Л., Тимощук О.Г., Енергозберігаюча система споживання електроенергії для частотно-імпульсних приводів. – Збірник тез наукових праць міжнародної наукової конференції “VІII Українсько – Польські наукові діалоги”, ХНУ, м.Кам’янець-Подільський, 16–19.10.2019 р. – С.132–133.

Тимощук О.Г. Розробка та аналіз точності методів розрахунку щільності каналів та еквівалентного  діаметру каналів беззмащувальних  циліндро-поршневих ущільнень / Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2018. – № 5. – С.213–220.

Тимощук О.Г., Місяць В.П., Пундик С.І., Коротич О.А. Аналітичне досліджен-ня процесу роботи циклону пилососа /  Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2018. – №5. – С.202–209.

Тимощук О.Г. Розробка та аналіз точності методів розрахунку середньої висоти зазору та питомої площі шорсткої поверхні контакту  беззмащувальних циліндро-поршневих ущільнень / Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2018. – №4. – С. 78–85.

Тимощук О.Г. Розробка системи керування електропобутовою технікою. – Збірник наукових праць: Технічна творчість,Т.1 – Хмельницький : ХНУ, 2016. – С. 76–78.

Тимощук О.Г. Методи розрахунку номінального контактного тиску та тривалості натікання газу в циліндро-поршневих ущільненнях / Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2016. – № 6. – С.84–91.

Тимощук О.Г.  Дослідження методу ідентифікації характеристик шорсткості поверхні поршня беззмащувальних циліндро-поршневих ущільнень / Вимірю-вальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2010. – №2. – С.128 –133.

Tymoshchuk O. Entwicklung von berechnungsverfahren der stirndichtungen mittels der theorie stochastischer felder / M. Semenyuk , N. Medwedchuk , O. Tymoshchuk, K. Sokolan, P . Dierich // Вимірювальна та обчислювальна техніка в техноло-гічних процесах. – 2007. – № 2. – C. 140-151.

Тимощук О.Г. Методи розрахунку щільності каналів та еквівалентного діаметру каналів беззмащувальних циліндро-поршневих ущільнень / Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2006. – №5. – С. 73–80.

Тимощук О.Г. Методи розрахунку середньої висоти зазору та питомої площі шорсткої поверхні контакту беззмащувальних циліндро-поршневих ущільнень  / Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2006. – №5. – С. 66–73.

Семенюк М.Ф., Тимощук О.Г.  Розробка методів розрахунку герметичності циліндро-поршневих ущільнень / Вісник Технологічного університету Поділля. Частина 1. Технічні науки. – 2002. – №4. – С.93–101.

Тимощук О.Г., Семенюк М.Ф. Результати досліджень тривалості натікання газу в беззмащувальних циліндро-поршневих ущільненнях / Проблеми трибології (Problems of Tribology). –2002. – №2. – С.89–94.

Підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки, монографії

Автоматичне та комп’ютерне керування електромеханічними системами: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”/ Тимощук О.Г. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 172 с. Сертифікат № 72е/17 від 22.12. 2017 р.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Електричні апарати»./ С.Л. Горященко, О.М. Синюк, В.І. Онофрійчук, О.С. Поліщук О.С., О.Г. Тимощук.// Хмельницький, ХНУ, 2019 – 61 с. Сертифікат №55е/19

Навчальні дисципліни

  • Автоматичне та комп’ютерне керування електромеханічними системами
  • Ремонт, експлуатація, діагностика та надійність електропобутової техніки
  • Експлуатація, обслуговування та надійність машин
  • Технологія виробництва електропобутової техніки
  • Теплотехнічні вимірювання і прилади
  • Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства

Підвищення кваліфікації, стажування

1. Київський національний університет технологій та дизайну, кафедра електромеханічних систем. 03.07.2013 р.  Довідка 07-13/168.

2. Хмельницький національний університет. 30.06.2018. Посвідчення №93. Наказ ХНУ № 108-КП від 05.05.2018 р.

3. Технологічно-природничий університет (м. Бидгощ, Польща). 15.06.2019. Посвідчення №15061202207801. Наказ ХНУ №166-КП від 07.06.2019

Основні види діяльності, досягнення

Педагогічна діяльність: з 2007 р. – доцент кафедри машин і апаратів легкої промисловості; з 2018 р. по теперішній час – доцент кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем

2017 р. – проведення акредитаційної експертизи (голова комісії) підготовки молодших спеціалістів спеціальності 5.05050210 Рівненського економіко-технологічного коледжу Національного університету водного господарства та природокористування згідно наказу МОН України від 04.04.2017 р. №513-А.

Нагороди, заохочення, почесні звання:

Грамота Хмельницької міської ради від 28.09.2018 р.