Романець Тарас Петрович

Посада: доцент кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем  

Базова вища освіта: Закінчив у 1994 р. Хмельницький технологічний інститут механічний факультет за спеціальністю «Машини і апарати текстильної, легкої промисловості та побутового обслуговування», кваліфікація «Інженер-механік» Закінчив Хмельницький національний університет факультет інженерної механіки за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», кваліфікація магістр.

Вчене звання: Доцент

У 2008 р. отримав вчене звання доцента кафедри машин і апаратів легкої промисловості, атестат доцента 12ДЦ №021706

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

У 2005 р. захистив дисертацію у спеціалізованій вченій раді КНУТД, Київ. Наукова спеціальність – машини легкої промисловості, диплом кандидата наук ДК №031184

Email: tromanec@gmail.com.

Ідентифікатори науковця:

  • Google Scholar (https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=mpGqh2cAAAAJ)
  • Open Researcher and Contributor ID (https://orcid.org/0000-0002-0848-0825)

Галузь наукових інтересів:

  • автоматизація технологічних процесів галузі
  • енергетика, відновлювальні джерела енергії

Досвід наукової та викладацької діяльності: В Хмельницькому національному університеті працює з 1999 р. на посаді викладача кафедри машин і апаратів легкої промисловості, з 2006 р. по теперішній час – на посаді доцента кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем.

Види і результати професійної діяльності к.т.н., доц. Романця Т.П.

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК

Mykola Skyba, Oleh Polishchuk, Vitalii Neimak, Taras Romanets, Andrii Polishchuk, Svitlana Lisevych and Maksym Luchynskyi. Analysis of force interaction between puncheon’s working tool and metal fittings at the stage of deformation of puncheon’s last conic part. Fibres and Textiles (Vlákna a textile). №4, Volume 27. 2020. – Р.102-105.

Романець Т.П. Actual prodlems of modern science. Monograph: edited by Musial Janusz, Polishchuk Oleh, Sorokatji Ruslan – 2017. -921 p. Formation of the model of the polymer material structure during orientation drawig / Скиба М.Є., Синюк О.М., Романець Т.П. – с. 395-413.

Неймак В.С., Поліщук О.С., Воронін Г.Ф., Романець Т.П. Числові дослідження зубчасто-важільного механізму приводу пазових голок основов’язальних машин за допомогою пакету ПРАНС-ПК / Вісник Хмельницького національного університету. 2017.. –  №1. – С.10-13.

Підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки, монографії

Сучасні методи теоретично-експериментальних досліджень: конспект лекцій для здобувачів вищої освіти освітньо-наукового рівня доктор філософії зі  спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» / Т. П. Романець, В. С. Неймак, О. С. Поліщук – Хмельницький : ХНУ, 2020. – 74 с. Сертифікат №44е/20.

Методика підготовки наукових праць: конспект лекцій для здобувачів вищої освіти освітньо-наукового рівня доктор філософії зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» / М. Є. Скиба, В. С. Неймак, Т. П. Романець, С. В. Смутко, О. С. Поліщук – Хмельницький : ХНУ, 2020. – 43 с. Сертифікат №43е/20.

Методологія та організація наукових досліджень : методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу для студентів спеціальностей «Галузеве машинобудування» та «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / Г. М. Драпак, В. С. Неймак, Т. П. Романець. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 26 с. Сертифікат №79е/18.

Методологія та організація наукових досліджень : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу для студентів спеціальностей «Галузеве машинобудування» та «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / В. С. Неймак, Г. М. Драпак, Т. П. Романець, О. С. Поліщук – Хмельницький : ХНУ, 2019. – 42 с. Сертифікат №64е/19

Навчальні дисципліни

  • Механічна технологія та обладнання підприємств
  • Технологічні процеси та обладнання трикотажних виробництв
  • Устаткування для виготовлення виробів
  • Технічна термодинаміка та тепломасообмін

Підвищення кваліфікації, стажування

Хмельницький національний університет, 24.10.2018, ХМ № 02071234/117.

Луцький національний технічний університет, 31.12.2020,СПВ 05477296/000188-20

Основні види діяльності, досягнення

З 2006 р. по теперішній час – доцент кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем.

Нагороди, заохочення, почесні звання:

Грамота Хмельницької обласної ради (2018 р.)

Грамота Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України (2018 р.)