Прибега Дмитро Володимирович

Посада: доцент кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем.  

Базова вища освіта: закінчив у 2002 р. Технологічний університет Поділля за спеціальністю «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування», кваліфікація магістр інженерної механіки

Вчене звання: доцент.

У 2011 р. отримав вчене звання доцента кафедри машин і апаратів легкої промисловості, атестат доцента 12ДЦ №025768

Науковий ступінь: кандидат технічних наук.

У 2006 р. захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді ХНУ на тему «Удосконалення технології розкроювання та перфорування деталей верху взуття». Наукова спеціальність – технологія взуттєвих та шкіряних виробів, диплом кандидата наук ДК 039119

Email: prybeha@khnu.km.ua.

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • приводи машин легкої промисловості та електромеханічних систем
  • автоматизація технологічних процесів галузі легкої промисловості, машинобудування, поліграфія
  • енергетика, відновлювальні джерела енергії
  • проектування нестандартного обладнання
  • обладнання для трафаретного друку

Досвід наукової та викладацької діяльності

В Хмельницькому національному університеті працює з 2005 р. на посаді асистента, з 2008 р. по теперішній час – на посаді доцента кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем.

Види і результати професійної діяльності к.т.н., доц. Прибеги Д.В.

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК

Д.В. Прибега, С.Ю. Корсун, С.В. Смутко, Т.Д. Прибега Розробка автоматичного перемикача джерела живлення / Вісник хмельницького національного університету серія: Технічні науки, Хмельницький. ХНУ, 2017. №2. с. 254-258

Неймак В.С., Лісевич С.П. , Смутко С.В., Прибега Д.В. Експериментальні дослідження автономного приводу для пресового обладнання машин легкої промисловості на базі гідроштовхачів /Вісник Хмельницького національного університету серія: Технічні науки, Хмельницький. ХНУ, 2018. №5. с. 191-194

Prybeha D. IMPROVING THE QUALITY OF CUTTING OF TEXTILE MATERIALS /Prybeha D., Smutko S., Mytsa V/ online mafazine for Textile, Clothing, Lether and Technology №3, 2019. – P. 5-9.

D. Prybeha Research of the technological process of screen printing on textile and knitting materials / D. Prybeha, S. Smutko, V. Mitsa, A. Khrushch // Proceeding of the International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2019, 16-18. 10.2019, Yambol. – 2019. – P. 344-351

Патент на корисну модель 116499 UA, МПК D06H 7/02 (2006.01) Пристрій для поперечного розрізання рулонних матеріалів / Прибега Д.В, Смутко С.В.; заявник Хмельницький національний університет — № u 2016 12039 ; заявл. 28.11.2016; опубл. 25.05.2017, Бюл. № 10

Патент на корисну модель 127703 UA, МПК G09G 3/00, G09F 19/02, G09F 21/04 (2006.01) Блок індикації для формування динамічно розгорнутого зображення / Прибега Д.В, Смутко С.В.;— № а 2017 12816 ; заявл. 22.12.2017; опубл. 27.08.2018, Бюл. № 16

Патент на корисну модель 133669 UA, МПК G09G 3/00, G09F 19/02, G09F 21/04 (2006.01) Блок індикації для формування повноколірного динамічно розгорнутого зображення / Прибега Д.В, Смутко С.В.;— № а 2018 11277 ; заявл. 16.11.2018; опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8

Навчальні дисципліни

  • Обчислювальна техніка та програмування
  • Мікропроцесорні пристрої та система керування

Підвищення кваліфікації, стажування

Київський національний університет технологій та дизайну. 30.01.2017. Довідка 03-03/344.

Основні види діяльності, досягнення

Педагогічна діяльність – доцент кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем Хмельницького національного університету.