Неймак Віталій Станіславович

Посада: старший викладач кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем.  

Базова вища освіта: Закінчив у 2003 р. Технологічний університет Поділля механічний факультет за спеціальністю «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування», кваліфікація «магістр інженерної механіки». Закінчив у 2019 р. Хмельницький національний університет факультет інженерної механіки за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», кваліфікація магістр.

Науковий ступінь: кандидат технічних наук.

Наукове звання: доцент

У 2019 р. захистив дисертацію у спеціалізованій вченій раді КНУТД, Київ. Наукова спеціальність – машини легкої промисловості, диплом кандидата наук ДК №052699

Email: nejmakvit@gmail.com.

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • приводи машин легкої промисловості
  • комп’ютерні технології проектування обладнання
  • комп’ютерне моделювання

Досвід наукової та викладацької діяльності: В Хмельницькому національному університеті працює з 2004 р. на посаді асистента, з 2006 р. – на посаді викладача кафедри «Машин і апаратів легкої промисловості», з 2015 р. по теперішній час – на посаді старшого викладача  кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем

Види і результати професійної діяльності к.т.н., ст. викладача Неймака В.С.

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК

Mykola Skyba, Oleh Polishchuk, Vitalii Neimak, Taras Romanets, Andrii Polishchuk, Svitlana Lisevych and Maksym Luchynskyi. Analysis of force interaction between puncheon’s working tool and metal fittings at the stage of deformation of puncheon’s last conic part. Fibres and Textiles (Vlákna a textile). №4, Volume 27. 2020. – Р.102-105.

О. О. Коротич, В. С. Неймак, С. І. Пундик, П. С. Майдан. Числові дослідження гідророзподільного пристрою плісирувальної машини за допомогою модуля FloWorks / Вісник Хмельницького національного університету серія: Технічні науки, Хмельницький. ХНУ, 2018. №5. с. 199-202.

Неймак В. С., Лісевич С. П., Смутко С. В., Прибега Д. В. Експериментальні дослідження автономного приводу дляя пресового обладнання машин легкої промисловості на базі гідроштовхачів /Вісник Хмельницького національного університету серія: Технічні науки, Хмельницький. ХНУ, 2018. №5. с. 191-194.

Смутко С. В, Мица В. В, Неймак В. С., Лісевич С. П. Удосконалення пресового обладнання /Вісник Хмельницького національного університету серія: Технічні науки, Хмельницький. ХНУ, 2018. №3. с. 25-31.

В.С.Неймак, О.С.Поліщук, Г.Ф. Воронін, Т.П. Романець Числові дослідження зубчасто-важільного механізму приводу пазових голок основов’язальних машин за допомогою пакету ПРАНС-ПК – Вісник Хмельницького національного університету. Серія: технічні науки. №4, 2017 – С.10-14.

В.С. Неймак, В.С. Пуць, Д.А.Кіналь. Оцінка Можливості використання автономного приводу для пресового обладнання легкої промисловості. Технічна творчість:Збірник наукових праць.Хмельницький:ХНУ, 2018. – №3. С.37-39

A.R. Marchuk, G.B. Paraska, V.S. Neymak Mathematical model of filing yarns warp knitting machines – Yale Review of Education and Science No.1. (16), January-June, 2015 VOLUME V, р. 762-769.

Зозуля П.Ф., Поліщук О.С., Неймак В.С., Поліщук А.О. Застосування технології 3D-друку у взуттєвій промисловості. Наукові нотатки. Луцький національний університет. Випуск №67. – 2019. – С.48-52.

Підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки, монографії

Методологія та організація наукових досліджень : методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу для студентів спеціальностей «Галузеве машинобудування» та «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / Г. М. Драпак, В. С. Неймак, Т. П. Романець. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 26 с.

Методологія та організація наукових досліджень : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу для студентів спеціальностей «Галузеве машинобудування» та «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / В. С. Неймак, Г. М. Драпак, Т. П. Романець, О. С. Поліщук – Хмельницький : ХНУ, 2019. – 42 с.

Навчальні дисципліни

  • Методологія та організація наукових досліджень
  • Комп’ютерні технології проектування обладнання
  • Сервісне обслуговування обладнання галузі

Підвищення кваліфікації, стажування

Хмельницький національний університет, довідка №95  від 30.06.2018 р.

Основні види діяльності, досягнення

З 2015 по теперішній час – старший викладач кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем

Нагороди, заохочення, почесні звання:

Грамота Хмельницької обласної ради (2018 р.)