Мельник Василь Іванович

Посада: Старший викладач кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем  

Базова вища освіта: Закінчив у 1972 р. Київський технологічний інститут легкої промисловості механічний факультет за спеціальністю «Автоматизація та комплексна механізація хіміко – технологічних процесів», кваліфікація «Інженер-електромеханік по автоматизації»  

Email: vasmelnik1950@gmail.com

Ідентифікатори науковця:

● Google Scholar

(https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=LWlMxkcAAAAJ)

● Open Researcher and Contributor ID (https://orcid.org/0000-0002-1173-4638)

Галузь наукових інтересів:

● електромеханічні системи в промисловості та побуті

● електромеханіка

Досвід наукової та викладацької діяльності:

В Хмельницькому національному університеті працює з 2001 р. на посаді асистента, з 2003р. на посаді старшого викладача кафедри машин і апаратів легкої промисловості, з 2017р. по теперішній час – на посаді старшого викладача кафедри машин і апаратів електромеханічних та енергетичних систем.

Види і результати професійної діяльності старшого викладача Мельника В.І.

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК

А.М. Залізецький, В.І. Мельник І.Д. Колоднюк Розробка методики діагностування обмоток короткозамкнених асинхронних електродвигунів Міжнародна конференція “Актуальні проблеми розвитку техніки та технологій”, присвячена 50-річчю кафедри МАЕЕС. 27-29 вересня 2018 р. Хмельницький.

В.В. Олійник, А.М. Залізецький, В.І. Мельник. Розробка системи керування індукційною нагрівальною установкою. Міжнародна конференція “Актуальні проблеми розвитку техніки та технологій”, присвячена 50-річчю кафедри МАЕЕС. 27-29 вересня 2018 р. Хмельницький.

Підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки, монографії

Теорія електропривода: лабораторний практикум для студентів спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / А.М. Залізецький, В.І. Мельник. – Хмельницький: ХНУ, 2016. – 146 с.

Основи метрології та електричних вимірювань: лабораторний практикум з дисципліни для студентів спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» А.М. Залізецький, В.І. Мельник. – Хмельницький: ХНУ, 2016. – 166 с.

Вступ до фаху: методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни та виконання практичних робіт для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / А.М. Залізецький, В.І. Мельник, О.С. Поліщук, С.П. Лісевич. – Хмельницький: ХНУ, 2019. – 178 с.

Навчальні дисципліни

●Основи метрології та електричних вимірювань

● Вступ до фаху

Підвищення кваліфікації, стажування

Хмельницький національний університет № 94 від 30.06.2018 р. Підтвердження про стажування

Основні види діяльності, досягнення

Педагогічна діяльність – викладач кафедри «Машин і апаратів електромеханічних та енергетичних систем» Хмельницького національного університету.