Коротич Ольга Олександрівна

Посада: доцент кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем.  

Базова вища освіта: Закінчила у 1979 р. Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування механічний факультет за спеціальністю «Машини і апарати легкої промисловості», кваліфікація «Інженер-механік»

Вчене звання: Доцент У 1993 р. отримала вчене звання доцента кафедри машин і апаратів легкої промисловості, атестат доцента ДЦ № 003674  

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук

У 1989 р. захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді Ленінградського інституту текстильної і легкої промисловості, Ленінград. Наукова спеціальність – машини і агрегати легкої промисловості, диплом кандидата наук ТН № 120113

У 2020 році закінчила  Хмельницький національний університет. Здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти – магістр, спеціальність – електроенергетика,  електротехніка та електромеханіка, освітньо-професійна програма – електропобутова техніка. Диплом магістра з відзнакою М20 №121086.

Email: olkorotych2017@gmail.com.

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

 • машин і апарати легкої промисловості
 • робототехнічні та мехатронні системи галузі
 • електричні побутові машини і прилади
 • удосконалення наукового та викладацького процесу
 •  альтернативні джерела енергії; енергетика
 • електроенергетика, електротехніка, електромеханіка

Досвід наукової та викладацької діяльності: В Хмельницькому національному університеті працює з 1979 р. на посаді асистента і наукового співробітника, з 1993 р. по теперішній час доцента кафедри машин і апаратів легкої промисловості, в теперішній час – на посаді доцента кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем

Види і результати професійної діяльності к.т.н., доц. Коротич О.О

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК

Коротич О.О., Семенюк М.Ф. Erarbeitung einer metodik zur optivierungssynthese mehrgliedriger geregelter plissiergetriebe. Міжнародний науково-технічний журнал «Вимірювальна техніка в технологічних процесах». П.1. №2. 2007. – С. 157-165.

Коротич О.О., Ляшук В.М. Розробка машини для виготовлення паралельних складок-плісе принципово нової конструкції. Вісник ХНУ. Технічні науки. №2, 2008. – С. 62-65.

Коротич О.О. Аналітичний синтез чотирьохланкового механізму за крайніми положеннями веденої ланки в регульованому діапазоні. Вісник  ХНУ. Технічні науки. № 1. 2009. – С. 45-50.

Коротич О.О., Марченко М.В,. Борщинська М.В. Визначення параметрів елементів конструкції оригінального механізму відхилення голки швейної машини. Вісник ХНУ. Техн. науки. 2012. № 1. – С.5-8.

N.M. Zashchepkina. Determination of dust holding capacity and dust permeability of materials by means of television measuring methods / N.M. Zashchepkina, Poriev V.A., Melkonian A.A, Korotych O.O., Zdorenko V.G. Actual problems of modern science. Monograph – Bydgoszcz. 2017. – Р. 334- 348.

П.С. Майдан, Е.О. Золотенко, О.О. Коротич, С.І. Пундик. Визначення частотних характеристик системи автоматичного регулювання шафи холодильника. Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. 2018. – С. 12-15.

О.О. Коротич, В.С. Неймак, С.І. Пундик, П.С. Майдан. Числові дослідження гідророзподільного пристрою плісирувальної машини за допомогою модуля floworks. Вісник Хмельницького національного університету. №4. 2018. С. 4-7.

Підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки, монографії

Коротич О.О., Алексієнко А.І., Параска Г.Б., Воронін Г.Ф. Основи розрахунку та конструювання типових машин. Методичні вказівки до курсового проектування для студентів спеціальності «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування». – Хмельницький: ТУП, 2001. – 24 с.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Побутові машини та прилади». Ч2 / Воронін Г.Ф., Коротич О.О. – Хмельницький: ТУП, 2001. – 50 с.

Коротич О.О. Електропобутова техніка: лабораторний практикум для студентів спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Ч. 1. Холодильна побутова техніка. – Хмельницький: ХНУ, 2017. Електронний аналог друкованого видання. Сертифікат № 73е/17.

Навчальні дисципліни

 • Основи розрахунку та конструювання типових машин
 • Електропобутова техніка
 • Електротехнічні матеріали
 • Історія інженерної діяльності та виробниче навчання
 • Хімічна технологія та обладнання підприємств

Підвищення кваліфікації, стажування

Хмельницький національний університет, підвищення кваліфікації з тематичних університетських курсів (англійська мова), наказ 52-КП від 11.03.2016 р.

Стажування у UTP University of Science and Technology (Технологічно – Природничому університеті), Bydgoszcz, Poland. Сertificate of attendance № 12021902201903. «Unconventional and renewable energy sources». (Наказ № 108-КП, від 05. 05. 2018 р.)

Основні види діяльності, досягнення

Педагогічно-наукова діяльність – доцент кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем Хмельницького національного університету

Нагороди, заохочення, почесні звання:

Грамота Хмельницького національного Університету (2016 р.)

Подяка Хмельницької облдержадміністрації (2018 р.)

Подяка Ректора ХНУ (2018 р.)