Залізецький Анатолій Михайлович

Посада: Старший викладач кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем  

Базова вища освіта: Закінчив у 1972 р. Львівський ордена Леніна політехнічний інститут факультет автоматики за спеціальністю «Інформаційно-вимірювальна техніка», кваліфікація «Інженер-електрик»  

Email: zam09042020@gmail.com

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

 • сучасні мікропроцесорні електроприводи
 • електроприводи на основі ШІМ-регуляторів
 • силові тиристорні електроприводи постійного струму
 • силові симісторні електроприводи змінного струму
 • конструкції та характеристики крокових та вентильних двигунів
 • енергоефективні електроприводи
 • відновлювані джерела енергії

Досвід наукової та викладацької діяльності: В Хмельницькому національному університеті працює з 2003 р. на посаді старшого викладача, з 2008 р. – на посаді доцента кафедри машин і апаратів легкої промисловості, з 2010 р. по теперішній час – на посаді старшого викладача кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем.

Види і результати професійної діяльності старшого викладача Залізецького А.М.

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК

О.С. Поліщук, А.М. Залізецький, С.І. Пундик, А.О. Поліщук. Розробка міні сонячної та вітрововї електростанції для підготовки студентів спеціальності “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”. Технічна творчість: Збірник наукових праць. Хмельницький: ХНУ, 2015. – №1. с.149-151.

А.М. Залізецький, В.І. Мельник І.Д. Колоднюк Розробка методики діагностування обмоток короткозамкнених асинхронних електродвигунів Міжнародна конференція “Актуальні проблеми розвитку техніки та технологій”, присвячена 50-річчю кафедри МАЕЕС. 27-29 вересня 2018 р. Хмельницький.

В.В. Олійник, А.М. Залізецький, В.І. Мельник. Розробка системи керування індукційною нагрівальною установкою. Міжнародна конференція “Актуальні проблеми розвитку техніки та технологій”, присвячена 50-річчю кафедри МАЕЕС. 27-29 вересня 2018 р. Хмельницький.

Підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки, монографії

Теорія електропривода: лабораторний практикум для студентів спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / А. М. Залізецький, В. І. Мельник. – Хмельницький: ХНУ, 2016. – 146 с.

Основи метрології та електричних вимірювань: лабораторний практикум з дисципліни для студентів спеціальності ««Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» А. М. Залізецький, В. І. Мельник. – Хмельницький: ХНУ, 2016. – 166 с.

Теорія електропривода: методичні вказівки до курсового проектування для студентів спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / А. М. Залізецький – Хмельницький: ХНУ, 2017. – 138 с.

Вступ до фаху: методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни та виконання практичних робіт для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / А. М. Залізецький, В. І. Мельник, О. С. Поліщук, С. П. Лісевич. – Хмельницький: ХНУ, 2019. – 178 с.

Навчальні дисципліни

 • Електричні машини
 • Електричні системи та мережі
 • Спеціальні електричні машини
 • Теорія електропривода
 • Основи електричного приводу

Підвищення кваліфікації, стажування

Хмельницький національний університет № 94 від 30.06.2018 Підтвердження про стажування

Основні види діяльності, досягнення

Педагогічна діяльність – старший викладач кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем

Нагороди, заохочення, почесні звання:

Відмінник освіти України (2001 р.)

Почесний знак «Лідер паливно-енергетичного комплексу 2004» в номінації «Інноваційний проект» (2004 р.)