Драпак Георгій Мефодійович

Посада: Професор кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем

Базова вища освіта: Закінчив у 1974 р. Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування, механічний факультет за спеціальністю «Машини і апарати легкої промисловості», кваліфікація «Інженер-механік»

Вчене звання: Професор У 2014 р. отримав вчене звання професора, атестат 12ПР № 009590

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук

У 1990 р. захистив дисертацію у спеціалізованій вченій раді Київського технологічного інституту легкої промисловості, Київ.

Наукова спеціальність – машини і агрегати легкої промисловості, диплом кандидата наук КД № 027476

Email: g_drapak @i.ua.

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • інженерне винахідництво
  • інтелектуальна власність
  • машини легкої промисловості
  • автоматизація складання взуття

Досвід наукової та викладацької діяльності: В Хмельницькому національному університеті працює з 1974 р. на посаді асистента, з 1990 р. по 2014 р. – на посаді доцента кафедри машин і апаратів легкої промисловості, з 2014 р. по теперішній час – професор кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем.

З 1993 р. по 2003 р. – завідувач кафедри машин і апаратів легкої промисловості, з 2003 р. по 2010 р. – декан факультету інженерної механіки, з 2004 р. по 2011 р. – директор українсько-польського центру Європейської інтеграції Хмельницького національного університету

Види і результати професійної діяльності к.т.н., проф. Драпака Г.М.

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК

Behaviour of nitriding layers for condition of small amplitude fretting / G. M. Drapak, Y. I. Shalapko, N. S. Mashovets, N. Radek // Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering. – 2007. – Vol. 20, Iss. 1–2. – P. 243–246.

Microstructure research and recovery copper technology, released from restored water solutions. / A. A. Nester, G. M. Drapak // Polish Journal of Environmental Studies. – 2008. – Vol. 17, No. 3A. – C. 423-426.

Складання заготовок верху взуття при базуванні деталей з системою відліку координат з кута деталі / Г. М. Драпак, П. С. Майдан // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2011. – № 1. – С. 38-41.

An approach to developing and implementation of quality management systems in local administration bodies / W. Dubiniewicz, G. Drapak, A. Tabor // Scientific basis of modern technology: experience and prospects : monograph / ed. Y. I. Shalapko, L. A. Dobrzanski. – Jaremche, 2011. – P. 51-63.

Стратегічні засади підготовки інженерних та технічних кадрів для забезпечення інноваційного розвитку України / Г. М. Драпак // Професійне становлення особистості. – 2013. –  № 1. – С. 106-116.

Драпак Г.М. Вплив пристрою зі спіральною пружиною на зниження динамічних навантажень в приводі в’язальних машин Вісник КНУТД. Технічні науки 2015. №6.- C.122-127.

Драпак Г.М. Зниження динамічних навантажень машин Вісник ХНУ. Технічні науки 2015. №6. – C.46-49.

Драпак Г.М., Федишин Р.Б. Класифікація пристроїв для переробки ПЕТ пляшок та відходів їх виробництва. Збірник наукових праць. Технічна творчість молодих науковців. №1. 2015. – С.91-92.

Драпак Г.М., Висоцький С.В., Білик Ю.М. Розробка пристрою альтернативного типу для опалення виробничих і побутових приміщень. Збірник наукових праць. Технічна творчість молодих науковців. №1. 2015. – С.89-90.

Драпак Г.М., Федишин Р.Б. Математична модель пристрою для опалення. Збірник наукових праць. Технічна творчість молодих науковців. №1. 2016. – С.21-23.

G. Drapak An approach to developing and implementation of quality management system in local administration bodies. Scientific basis of modern technology: Experience and prospects. Monograph: edited by L.A.Dorzanski. – 2016- 628p. S.51-63.

Підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки, монографії

Російсько-український словник технічних термінів (легка промисловість) / уклад.: А.П. Грицева, Г.М. Драпак, О.М. Коханко, Ф.А. Мойсеэнко, Л.Л. Станіславова. – К. : Вища школа, 1997. – 318 с.

Основи інтелектуальної власності: навч. посіб. / Г. Драпак, М. Скиба. – Хмельницкий : ТУП, 2003. – 135 с

Основи інтелектуальної власності : навч. посіб. / Г. Драпак, М. Скиба. – 2-ге вид., випр. – К. : Кондор, 2007. – 156 с.

Розрахунок з’єднань електромеханічних систем : навч. посіб. / І.В. Петко, В.В. Кострицький, М.Є. Скиба, Г.М. Драпак. – Л: Новий Світ-2000, 2010. – 150 с.

Драпак Г.М., Скиба М.Є., Горященко С.Л. Практичні аспекти застосування об’єктів інтелектуальної власності. Навчальний посібник з грифом МОН. – Хмельницький, ПП «Авіст», 2015. – 155с.

Пат. 44619 Україна, МПК A 43 D 111/00. Палета для складання багатошарових плоских виробів / П.С. Майдан, Г.М. Драпак, С.Л. Горященко; заявник і патентовласник Хмельницький національний університет. – № u 2009 04066 ; заявл. 27.04.09 ; опубл. 12.10.09, Бюл. № 19.

Пат. 84692  Україна, МПК B 25 J 11/00. Опис до патенту на корисну модель /  В.І. Онофрійчук, Г.М. Драпак; заявник і патентовласник Хмельницький національний університет. – № u 2013 06087; заявл. 17.05.13; опубл. 25.10.13, Бюл. № 20.

Пат. 94360 Україна, МПК F 04 B 9/02 (2006.01). Гібридний двигун Стірлінга / О.О. Нікітін, А.В.Вітюк, Г.М. Драпак; заявник і патентовласник Хмельницький національний університет. – № u 2014 05863; заявл. 30.05.14; опубл. 10.11.14, Бюл. № 21.

Навчальні дисципліни

  • Методологія та організація наукових досліджень
  • Основи інженерного винахідництва
  • Устаткування для виготовлення виробів

Підвищення кваліфікації, стажування

Інститут інтелектуальної власності  і права Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК №271275 Київ. 20.06.-20.07 2010 р.

Основні види діяльності, досягнення

З 2014 р. по теперішній час – професор кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем

Дійсний член Міжнародної академії інженерної механіки і матеріалознавства

Нагороди, заохочення, почесні звання:

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2010 р.)

Почесна відзнака професора Штаумберга (Республіка Польща) (2011 р.)

Грамота Хмельницької обласної адміністрації (2008 р.)

Відзнака Державного департаменту інтелектуальної власності (2007 р.)