Неформальна освіта

Питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюється у ХНУ Положенням про порядок перезарахування результатів навчання , до якого є вільний доступ.

Комісія здійснює оцінювання знань за чинним в університеті «Положенням про контроль і оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у ХНУ» (https://khmnu.edu.ua/wp-content/uploads/normatyvni-dokumenty/polozhennya/pro-poryadok-vyznannya-ta-perezarahuvannya-rezultativ-navchannya.pdf) та виставляє підсумкову оцінку за інституційною шкалою й шкалою ЄКТС у направлення, видане деканатом. Якщо середньозважений бал, який набрав здобувач вищої освіти, вищий ніж 3,00, то результати навчання неформальної освіти зараховуються і заносяться у індивідуальний план здобувача.

Онлайн-курси Coursera (https://www.coursera.org/)

Онлайн-курси Prometheus (https://prometheus.org.ua/)

Онлайн-курси EdEra (https://www.ed-era.com/)

Онлайн-курси Future Learn (https://www.futurelearn.com/courses)