Лабораторія комп’ютерних технологій

Панорама 360°

Лабораторія оснащена вісьмома комп’ютерами з сучасними ліцензійними програмними продуктами: Microsoft Office, Solid Works, МаthCAD.

Програмний комплекс Solid Works – це система гібридного параметричного моделювання, яка забезпечує наскрізний процес проектування, інженерного аналізу та підготовки виготовлення виробів будь-якої складності та призначення.

Потужний пакет математичного моделювання MathCAD полегшує розв’язання складних математичних задач та є ефективним засобом для аналітичних перетворень і чисельних розв’язків інженерних та фізичних задач.

Також комп’ютери оснащені програмними комплексами Impact та Optimization Technology & Planning Experiment, які були розроблені викладачами кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем. Цими програмами користуються здобувачі різних рівнів освіти та науковці Хмельницького національного університету та інших навчальних закладів України та світу.

Програмний комплекс Impact використовується для виконання інженерного аналізу та дає змогу вирішувати прикладні задачі проектування машин та механізмів.

Програмні комплекси OptimizationModel та PlanningExperiment для пошуку оптимальних рішень на основі нової високоефективної технології нелінійної оптимізації дозволяє швидко та ефективно вирішувати багатопараметричні завдання для необмеженого числа змінних.