Науково-дослідна лабораторія машин легкої промисловості

Фотосфера 360°

Лабораторія вміщує обладнання та експериментальні установки, що використовуються для проведення аудиторних занять та досліджень науковцями кафедри та здобувачами освіти за освітньо-науковою програмою «Галузеве машинобудування».

Швейне обладнання: прямострічкові одноголкові швейні машини човникового переплетення фірми Siruba; підшивочна, скорняжна, двохголкова колонкова швейні машини фірми Typical; промислова трьохниткова краєобметувальна машина з обрізкою краю матеріалу фірми Mitsuyin та Ямато.

Експериментальні установки: 

– установка для дослідження вібрацій платформи прямострічкової одноголкової швейної машини Siruba за допомогою індукційного віброметра з віброперетворювачем. Призначена для визначення значень віброшвидкості та розмаху вібропереміщень при різних частотах обертання головного вала машини; 

– експериментальний стенд для дослідження стаціонарної розкрійної машини з асинхронним трифазним двигуном та частотним перетворювачем Mitsubishi Electric. Він дозволяє визначати технічні параметри устаткування та технологічного процесу. Частотний спосіб регулювання швидкості двигуна є найбільш сучасним, економічним та перспективним.

– експериментальна установка по дослідженню фрикційних та електромеханічних гальмівних пристроїв трифазних асинхронних електродвигунів швейних машин; 

– експериментальний стенд по дослідженню зусилля попередньої фіксації деталей заготовок верху взуття на базі двохкоординатної системи Delta Professional з прямострічковою швейною машиною;

– експериментальна установка по дослідженню працездатності циліндричних кінематичних пар з розривами поверхонь у ротаційних системах на прикладі ротаційних човникових комплектів швейних машин.