УЧАСТЬ ВИКЛАДАЧІВ ТА СТУДЕНТІВ КАФЕДРИ МАШИН І АПАРАТІВ, ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ У ПРОЄКТІ PROJECT BASED LEARNING

АвторMAEES

УЧАСТЬ ВИКЛАДАЧІВ ТА СТУДЕНТІВ КАФЕДРИ МАШИН І АПАРАТІВ, ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ У ПРОЄКТІ PROJECT BASED LEARNING

23 березня 2023 року відбулася онлайн зустріч з представлення проєктів Project Based Learning за програмою Excellence Initiative – Research University в Сілезькому технологічному університеті під керівництвом dr hab. інж., проф. PŚ. Мирослава Бонека, що реалізуються на основі договорів про співпрацю між Сілезьким технологічним університетом та Хмельницьким національним університетом.

Тематика проєктів пов’язана з лазерною обробкою поверхні та технологією лазерного різання. У проекті беруть участь з польської сторони студенти спеціальностей «Матеріалознавство», «Механіка та машинознавство», «Електротехніка», учні фізико-математичного профілю V ЗОШ з двомовним відділенням ім. Анджея Струга в Глівіце. З української сторони проєкт виконується студентами спеціальностей 133 «Галузеве машинобудування» і 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітньо-професійних програм «Робототехнічні та мехатронні системи галузі», «Машини та апарати легкої промисловості», «Енергетичний менеджмент», «Електропобутова техніка» освітніх рівнів «бакалавр» і «магістр» та  освітньо-наукової програми «Галузеве машинобудування» освітньо-наукового рівня «доктор філософії» під керівництвом викладачів кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем.

Семінар відкрив керівник проєктів PBL з польської сторони проф. Мирослав Бонек. Він представив присутнім на семінарі студентів та їхніх наукових керівників з Сілезького технологічного університету.

Професор Олег Поліщук представив студентів та їхніх наукових керівників з Хмельницького національного університету.

Студент спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Хмельницького національного університету Володимир Грудінін представив присутнім тематику наукових досліджень, що проводяться молодими науковцями на кафедрі машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем,

а студенти електротехнічного факультету з Сілезького національного університету – тематику своїх наукових досліджень.

Результати співпраці будуть представлені на Міжнародній студентській науковій конференції TalentDetector2023_Summer.

За інформацією
кафедри МАЕЕС

Про автора

MAEES administrator

Напишіть відгук